Közösségi szolgálat teljesítése a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon


A közösségi szolgálatteljesítés programja

- A program minden hónapban 5 munkanapon, a kapcsolattartó mentorral előzetesen egyeztetve hajtható végre

- Egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, legfeljebb 3 óra

- A programot jelentő 50 órát a középiskola első 3 tanévében – akár a tanítási szünetekben is! –, egyenletesen elosztva célszerű teljesíteni

- Egy időpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban

- Felkészítő és záró órák az iskolában kerülnek megtartásra – ez az iskolában kijelölt pedagógus felelőssége

- A közösségi szolgálatteljesítést jelenléti íven kell vezetni

- Az órák 80% alatti látogatása esetén a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: BKM KI) az igazolást megtagadja a tanulótól

- 80%-os részvétel felett a tanuló igazolt hiányzását egy alkalommal pótolhatja

- Teljesítésigazolás csak 100%-ban teljesített közösségi szolgálat esetén állítható ki

- Egyedi kérésre méltányossági alapon a BKM KI Igazgatója részigazolást is kiállít a közösségi szolgálat teljesítéséről

 

Teljesíthető tevékenységi körök:

 

Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör

 

a. Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra)

b. Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra)

c. Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra)

d. Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra)

e. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra)

 

Polgári védelem tevékenységi kör

 

a. Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra)

b. Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra)

c. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3-5 óra)

d. Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra)

e. Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra)

 

Iparbiztonság tevékenységi kör

 

a. Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR) karbantartásában és napi alkalmazásukban (1-2 óra)

b. Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (2-3 óra)

c. Részvétel veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően (2-3 óra)

d. Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében (1-2 óra)

 

Jelentkezés rendje:

 

A küldő középiskola kijelölt felelős pedagógusa előzetesen egyezteti tanulóinak részvételét a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölt mentorával.

 

Fogadó intézmények neve és pontos címe az alábbi táblázatban látható:

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Kapcsolattartó mentor: Farkasné Fazekas Mária tű. alezredes

Tel.: 76/502-014

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: csütörtök

Kecskemét Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.

Kapcsolattartó mentor: Komáromi Péter

Tel.: 76/502-816

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: csütörtök

Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

Kapcsolattartó mentor: Gödön Sándor tű. ezredes

                                            Körtési Attila tű. ezredes

Tel.:79/424-944

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napjai:

minden héten: szerda, csütörtök

Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség

6400 Kiskunhalas, Kőrösi u. 21.

Kapcsolattartó mentor: Kiss Zoltán tű. alezredes

                                          Csikós Csaba tű. alezredes

Tel.: 77/421-355

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: hétfő

Kecskemét Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.

Kapcsolattartó mentor: Varga Gergely tű. főtörzszászlós

Tel.:76/502-810

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: csütörtök

Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi u. 21.

Kapcsolattartó mentor: Baráthné Imre Katalin tű. főhadnagy

Tel.: 76/463-444

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: hétfő

Baja Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25.

Kapcsolattartó mentor: Kocsis László tű. őrnagy

Tel.: 79/424-944

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napjai:

minden héten: szerda, csütörtök

Kalocsa Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

6300 Kalocsa, Búzapiac tér 7.

Kapcsolattartó mentor: Szőkéné Magony Mária tű. zászlós

Tel.: 78/462-622

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: hétfő

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

6400 Kiskunhalas, Kőrösi u. 21.

Kapcsolattartó mentor: Csillag Tamás tű. százados

Tel.: 77/421-355

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: hétfő

Kiskőrös Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

6200 Kiskőrös, Szent László u. 2.

Kapcsolattartó mentor: Polgár Pál tű. alezredes

Tel.: 78/412-105

A közösségi szolgálat teljesítésének kijelölt napja:

minden héten: hétfő