Az igazgatóság feladatai


Az Igazgatóság feladatkörében ellátja a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: tűzvédelmi törvény), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény), valamint ezek végrehajtási rendeleteiben illetve más jogszabályokban, és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, továbbá az OKF által részére meghatározott feladatokat, elsősorban:
a) részvétel a jogszabály előkészítő tevékenységben;
b) részvétel a katasztrófa-elhárítás megyei szintű irányításában;
c) hatósági és szakhatósági feladatok végzése;
d) a SEVESO II. irányelv előírásaiból adódó hatósági munka és lakosságvédelmi feladatok segítése, a veszélyes áruk közúti szállításainak ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos hatósági tevékenység végzése;
e) létszám gazdálkodás megvalósítása, személyzeti gondoskodás;
f) gazdálkodási, műszaki, informatikai-hírközlési, logisztikai, készletezési tevékenység végzése;
g) a hivatásos tűzoltóságok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek irányítása;
h) az önkormányzati tűzoltóságok felügyelete, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok ellenőrzése;
i) a szakmai követelmények egységes érvényesülésének, a helyi szervek leterheltségének folyamatos vizsgálata.
j) a megye területét veszélyeztető hatások folyamatos elemzése, értékelése, a veszélyeztető tendenciák alapján javaslattételi, tervezési feladatok ellátása a megelőzés és a veszélyhelyzet kezelés hatékonysága érdekében;
k) az önkormányzati és közigazgatási vezetők és a lakosság széles körű felkészítésének gyakorlati végrehajtása a természeti és civilizációs veszélyek megelőzésére, hatásuk csökkentésére;
l) az igazgatóság és az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek minősített időszaki tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
m) a lakosság riasztásának, veszélyhelyzeti tájékoztatásának területi és helyi feladatainak szervezése.