Az Igazgatóság vezetői


dr. Farkasinszki Lóránt
tű. ezredes
igazgató


Gyapjas János
tű. ezredes
igazgatóhelyettes


Salamon Anita
tű. ezredes
gazdasági igazgatóhelyettes


Farkasné Fazekas Mária
tű. alezredes
polgári védelmi tanácsos, megyei polgári védelmi főfelügyelő


Gáncsos László
tű. alezredes
megyei tűzoltósági főfelügyelő


Ádám József
tű. alezredes
megyei iparbiztonsági főfelügyelő


Dávid Erika
tű. alezredes
humán szolgálatvezető


Fekecsné Pál Anikó
tű. alezredes
ellenőrzési szolgálatvezető


dr. Kerekes Borbála
tű. alezredes
hivatalvezető


dr. Bukovits Mónika
tű. alezredes
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető