Bajai járás - Sugovica Önkéntes Mentőcsoport


Sugovica Önkéntes Mentőcsoport

Rendeltetése:

Baja járás illetékességi területének védelmére, megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat, amely képes a járás mértékadó veszélyeztetettségéből – árvíz-belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező szakfeladatok ellátására és segítésére. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint akkor kerülhet sor, ha más szervek erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, áll össze. A mentőcsoport összlétszáma 34 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

  • Dunafalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 5 fő
  • Vaskút Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 5 fő
  • Baja Járás Hivatal 4 fő
  • Civil személy: 10 fő
  • Búvárok: 8 fő
  • Baja Mentőállomás: 2 fő

Összevont gyakorlatot tartott három járási önkéntes mentőcsoport (letölthető)