Bírságok befizetése 2


A 2012. január 1-jén hatályba lépő a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben foglaltak szerint a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos, a tűzvédelmi, valamint a piacfelügyeleti bírság meghagyásával bevezetésre kerül a katasztrófavédelmi, továbbá a veszélyes áruk vasúti, belvízi és légi szállításával összefüggő bírságok kivetése is.

Magyarország mindekor hatályos éves központi költségvetését meghatározó törvény értelmében a bírságbevételek a központi költségvetés központosított bevételét képezik.

A fenti bírságnemek esetében a jogerősen kiszabott bírságokat – 2012. január 1-jétől – a BM OKF által vezetett 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számlára kell befizetni. 

A biztosítókat terhelő tűzvédelmi hozzájárulás bevétele és az ennek terhére elszámolható kiadások, valamint a katasztrófavédelmi hozzájárulás bevétele 2012. január 1-től a a BM OKF 10023002-00283494-0000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla javára fizetendő.

 


 

Kapcsolódó információk: