Gazdálkodás


A szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Központi telefon: (76) 502-010

Telefax: (76) 481-241

email címe: bacs.titkarsag@katved.gov.hu

Adószáma: 15722823-2-51

Alaptevékenysége:

-         irányítja a hivatásos tűzoltóparancsnokságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket;

-         ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét;

-         ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét;

-         jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat;

-         első fokon szakfelügyeletet lát el a védelmi létesítmények nyilvántartásának szakszerűségéért, illetve folytonosságáért;

-       jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági, valamint első fokú polgári védelmi ügyekben eljár Bács-Kiskun megye területén;

-         szakhatóságként közreműködik az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában;

-         kötelező továbbképzést és szakmai tájékoztatót szervez a jogszabályban meghatározott szervek és személyek részére;

-         ellenőrzi a veszélyes anyagok szállítását.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Bács-Kiskun MKI) irányítja Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas hivatásos tűzoltóparancsnokságokat, valamint Baja, Kecskemét és Kiskunhalas katasztrófavédelmi kirendeltségeket, mint helyi szerveit.

Alapító okirat száma, kelte:                      A-187/1/2013., 2013.01.07.

PIR törzsszáma: 722821

AHT azonosítója: 230825

Igazgatóság gazdasági jogköre:                   önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az alkalmazott számla száma, megnevezése: MÁK 10025004-00283566-00000000

Költségvetési szerv vezetője:   Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes

    Kinevezés kelte: 2011.12.16.

    Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Gazdasági igazgató-helyettes:    Salamon Anita tű. ezredes

    Kinevezés kelte: 2014.09.15.

    Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodása

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Bács-Kiskun MKI a 2012. március 31. napján a Bács-Kiskun MKI-ba történő beolvadással megszűnt a Baja Hivatásos Tűzoltóság, a Kalocsa Hivatásos Tűzoltóság, a Kecskemét Hivatásos Tűzoltóság, a Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság, a Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltóság, a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság általános jogutódja.

A Bács-Kiskun MKI vállalkozási tevékenységet nem végez.

A Bács-Kiskun MKI gazdálkodási feladatait a Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet végzi 21 fővel az alábbiak szerint:

 

A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet:

-         részt vesz az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében;

-         gondoskodik az Igazgatóság szerződéses kötelezettségeinek betartásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról;

-         szakterületét érintően irányítja a helyi szervek tevékenységét;

-         végrehajtja a szakterületre vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzókban előírt feladatokat.