Gazdasági igazgató-helyettes

Gazdasági igazgatóhelyettes

A gazdasági igazgatóhelyettes ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, valamint az Informatikai Osztály tevékenységének irányítását, valamint működteti a kockázatkezelési rendszert.

A gazdasági igazgatóhelyettes ellátja a Bács-Kiskun MKI és helyi szerveinek logisztikai biztosítását.

A gazdasági igazgatóhelyettes az igazgató gazdasági helyettese, szolgálati elöljárója – az igazgatóhelyettes kivételével – a teljes személyi állománynak.

Az igazgató és helyettesének egyidejű akadályoztatása esetén – külön jogszabály által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a gazdasági igazgató-helyettes helyettesíti az igazgatót.

Az igazgatóhelyettes feladata különösen:

- az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, szakirányítása;

- a helyi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

- intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

- a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

- a fejlesztési programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

- túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

- az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

- feladatkörében, illetve az igazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

- kiadmányozási jog gyakorlása:
×           igazgatói aláírásra nem tartozó - jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – gazdasági ügyekben,
×           igazgató távolléte esetén gazdasági tárgyú ügyekben;

- a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított költségvetési jogok gyakorlása.