Hatósági határozatok


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különös közzétételi listájuk részeként kötelezően közzéteszik a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható alábbi határozatokat:

 • állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,
 • olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,
 • amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,
 • személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
 • jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy
 • törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

A Ket. 80/A.§ (2) bekezdése alapján a határozatok – a személyes és védett adatok kitakarását követően – a honlapon az alábbi tartalommal jeleníthetőek meg:

 • a honlapon történő közzétételi időpontja
 • az eljáró hatóság megnevezése
 • az ügy tárgya és száma
 • az ügyfél neve*, székhelye
 • a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata.

* A személyes adatok kitakarását a Ket 69/A.§ (2) bekezdése szerint kell elvégezni, vagyis a természetes személy ügyfél, és az ügyben eljáró vagy érintett egyéb személyek adatait továbbá a védett adatot ki kell takarni, és a természetes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni (pl. ügyfél, tanú stb.).

E szabály alól kivételt képeznek a Ket. 80/A.§ (1) bekezdésének j) pontja szerinti külön törvény által valamely fontos közérdekre figyelemmel hozott határozatok nyilvánosságra hozatala: például a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében (piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi ügyekben), ilyenkor a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni. Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

A 17/2015. sz. főigazgatói intézkedés 7/A. melléklete

1. Általános táblázatminta

Iktatószám:

35320/1145-6/2017.ált.

 

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2017. július 3. / 2017. május 17.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

 

Közzététel dátuma:

 

2017.08.09.

 

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

 

A Bajavíz Kft -vel szemben, a veszélyes áruk közúti szállítása során megállapított szabálytalanság miatt kiszabott bírság

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 

Bajavíz Kft (székhelye: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35320/1145-6/2017 ált.

 

Bíróságon megtámadva:

 

Igen/nem/nem ismert

Iktatószám:

35320/1684-9/2016.ált.

 

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2016. augusztus 10./2016. július 22.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

 

Közzététel dátuma:

 

2016. augusztus 11.

 

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

 

A Baja, Bajcsy-Zs. u. 12-16. szám alatti Eötvös József Műszaki Főiskola oktatási épületében lévő módosított tűzjelző berendezés használatba vételi eljárása.

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 

Forró Drót Kft. (székhelye: 7623 Pécs, Rákóczi út 18. szám)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_1684-9_2016ált_határozat

 

Bíróságon megtámadva:

 

nem ismert

 

Iktatószám:

35320/1929-1/2016.ált.

 

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2016. június 15./2016. június 15.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

 

Közzététel dátuma:

 

2016. június 23.

 

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

 

A Vaskút, Damjanich u. 28. szám (hrsz.: 1270) szám alatti meglévő óvoda épület bővítése után az épület teljes területén kialakítandó beépített tűzjelző berendezés létesítési eljárása.

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 

Vaskút Község Önkormányzata (székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90. szám)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_1929_1_2016.ált.

 

Bíróságon megtámadva:

 

nem ismert

 

 

Iktatószám:

35300/2177-9/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. május  30.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. június 9.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

A KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) - mint engedélyes részére az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett vízjogi létesítési engedélyt adok arra, hogy a VBV ÉPÍTŐ Kft. – 6300 Kalocsa, Magyar L. u. 18.- által készített és hatóságilag felülvizsgált Kalocsa Környéki Regionális Vízellátó Rendszer vízellátását biztosító Baráka 7/B. sz. vízműkút kútfej kiképzésének engedélyezési terve alapján a kivitelezési munkáit elvégezze.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_2177_9_2016.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/6285-4/2015. ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. január 11.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. február 9.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Jánoshalma város átmeneti vízellátására telepített konténeres vízkezelő berendezés vízjogi üzemeltetési engedélyének visszavonása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. - 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_6285_4.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/6284-4/2015. ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. január 21.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. február 9.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Császártöltés község átmeneti vízellátására telepített konténeres vízkezelő berendezés vízjogi üzemeltetési engedély visszavonása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. - 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_6284_4.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5168-8/2015. ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. február 1.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. február 9.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

„Baja Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” című projekt és műtárgyainak vízjogi üzemeltetési engedélye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Baja Város Önkormányzata - 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5168_8.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/620-2/2016. ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. január 28.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. február 9.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Kunszentmiklós – Tass vasútállomás előterében P+R parkoló és a gyalogjárdák burkolatáról összegyűjtött csapadékvizek elvezetésére, előtisztítására és elszikkasztására vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kunszentmiklós Város Önkormányzata - 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_620_2_2016.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

 35320/1298-7/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Meghozatal dátuma: 2015. 05. 15.

Jogerős: 2015. 06. 03.                  

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2015. szeptember 11.

Eljáró hatóság neve:

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Polimais Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Polimais Kft. (6352 Fajsz, Petőfi u. 11.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320.1298-7.2015.ált. kivonat

Bíróságon megtámadva:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

 35320/1650-3/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Meghozatal dátuma: 2015. 06. 26.

Jogerős: 2015. 07. 14.                  

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2015. szeptember 11.

Eljáró hatóság neve:

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Ibis Trade Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Ibis Trade Kft. (6500 Baja, Szabadság u. 144.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320.1650-3.2015.ált. kivonat

Bíróságon megtámadva:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

 35320/1486-5/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Meghozatal dátuma: 2015. 05. 15.

Jogerős: 2015. 06. 16.                  

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2015. szeptember 11.

Eljáró hatóság neve:

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Heliogas Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Heliogas Kft. (1143 Budapest, Cserei u. 4/A. 3/3.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320.1486-5.2015.ált. kivonat

Bíróságon megtámadva:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

 35320/707-4/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Meghozatal dátuma: 2015. 03. 19.

Jogerős: 2015. 07. 04.                  

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2015.09.10.

Eljáró hatóság neve:

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Hambár Gabonatároló és Kereskedő Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megsértése miatt

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Hambár Gabonatároló és Kereskedő Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 7.

Publikált dokumentum fájl neve:

35320.707-4.2015.ált. kivonat

Bíróságon megtámadva:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/1996-9/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Jogerős: 2015. 07. 17-én.

Közzététel jogcíme:

Például: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja (jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy)

 

Közzététel dátuma:

2015.09.11.

Eljáró hatóság neve:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség/Hatósági Osztály/Szepesvári

Tárgy:

A Kft. bejelentés köteles ipari tevékenységet folytat egy olyan ingatlanon ahol több olyan épület van, melyekhez a szükséges oltóvíz intenzitás/mennyiség nincs biztosítva, ezért tűzvédelmi bírság került kiszabásra.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

HÍD-KONZOL KFT. (székhelye: 6523 Csátalja, Kossuth Lajos u. 69. szám, adószáma: 11751360-2-03, cégjegyzék száma. 0309107062)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_1996_9_2015_ált_tűzv bírság határozat

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/2462-4/2015.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Határozat kiadásának dátuma: 2015. 07. 22.

Határozat jogerőre emelkedésének dátuma: 2015.08.10.                  

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2015. szeptember 10.

Eljáró hatóság neve:

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

LIDL Magyarország BT. (1037 Budapest, Rádl Árok 6.)tűzvédelmi bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

LIDL Magyarország BT. (1037 Budapest, Rádl Árok 6.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_2462_2015_ált_LIDL_bírság_kivonat

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/2202-3/2015.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Határozat kiadásának dátuma: 2015. 07. 10.

Határozat jogerőre emelkedésének dátuma: 2015.07.29.                  

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2015. szeptember 10.

Eljáró hatóság neve:

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. szám) tűzvédelmi bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. szám)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_2202_3_2015_ált_ALDI bírság_kivonat

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/197-3/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.02.25./2015. február 06.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Free Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 2.,)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/197-3/2015. ált. – Free Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/270-5/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.03.10./2015. 02 16.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Varga Akku Kft. (5727 Újszalonta, Béke utca 35.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/270-5/2015. ált. – Varga Akku Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/322-3/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.02.28./2015. 02 06.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Biola Biokozmetikai Kft. (6000 Kecskemét, Szivárvány utca 8.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/322-3/2015. ált. – Biola Biokozmetikai Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/595-12/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.05.08./2015. 04 20.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Bilincstechnik Kft. (5085 Rákóczifalva, Szent László király út 42.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/595-12/2015. ált. – Bilincstechnik Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/596-5/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.04.07./2015. 03 03.

Közzététel jogcíme:

Például: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

HELLAS EXPRESS Kft. (1096 Budapest, Haller utca 23-25. C. ép. 4. em. 7.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/596-5/2015. ált. – HELLAS EXPRESS Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/994-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.04.14./2015. 03 30.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kalfém Kft. (6041 Kerekegyháza, Búhegy Dűlő 6/A.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/994-2/2015. ált. – Kalfém Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/997-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.04.14./2015. 03 30.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

STI Petőfi Nyomda Kft. (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6.)

Publikált dokumentum fájl neve:

 

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1060-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.04.23./2015.04.03.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

ADR 1.3 fejezetében és a 8.2.3 szakaszában előírt, munkavállalók részére megtartott oktatások nem történtek meg

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Mizse-Plast Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 71/b

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_1060-2_2015. ált.-Mizse Plast bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1114-3/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.05.19./2015.04.30.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

ADR 1.3 fejezetében és a 8.2.3 szakaszában előírt, munkavállalók részére megtartott oktatások nem történtek meg

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Gajdácsi Flakon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6050 6050 Lajosmizse, Széchenyi utca 16.

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_1114-3_2015. ált.-Gajdácsi Flakon Kft. bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1501-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.05.19./2015.04.30.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

ADR 1.3 fejezetében és a 8.2.3 szakaszában előírt, munkavállalók részére megtartott oktatások nem történtek meg

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Jakabné Árvai Erika egyéni vállalkozó 6060 Tiszakécske, Béke utca 138. 4. ép

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_1501-2_2015. ált.-bírság határozat Jakabné.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1553-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015. május 19./2015. április 30.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kalócz-Ker Kft. (6065 Lakitelek, Alkotmány utca 11.,)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/1553-2/2015. ált. - Kalócz-Ker Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1607-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

/2015. június 04.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Juhász és Társai Kft. (6066 Tiszaalpár, Bethlen Gábor utca 35.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/1607-2/2015. ált. – Juhász és Társai Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/2019-1/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.06.18./2015.06.02.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Az ADR 8.1.4 szakaszában megjelölt előírt számú és kapacitású tűzoltó készülékkel nem rendelkezett.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Fortuna Logistic Szállítmányozási Kft. 1076 Budapest, Garay u. 16

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_2019-1_2015. ált.-Fortuna Logistic Kft. bírság határozat jogerős.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/2616-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.07.30./2015. 07 09.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Akker-Plus Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Kft. (6221 Akasztó, Fő út 189.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/2616-2/2015. ált. – Akker-Plus Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Kft. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/2623-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.08.19./2015. 07 09.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Aveszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Amira 2000 Bt. (6100 Kiskunfélegyháza, I. kerület 126.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310/2623-2/2015. ált. – Amira 2000 Bt. Bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/3319-1/2015.ÁLT.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015. szeptember 8./2015. augusztus 24.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 20.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet 22. pontjában foglalt szabálytalanság: „Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása”.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Tóth Balázst, az AMIRA 2000 Bt. (Kiskunfélegyháza I. ker. 126.) ügyvezetője

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_3319-1_2015.ált-tűzvédelmi bírság.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/3347-1/2015.ÁLT.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015. szeptember 8./2015. augusztus 24.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 20.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet 17. c) pontjában foglalt szabálytalanság: „Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 500 m2 feletti alapterületű”.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Kurucz tér 7.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_3347-1_2015.ált-tűzvédelmi bírság.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/3612-1/2015.ÁLT.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015. szeptember 29./2015. szeptember 14.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 20.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet 24. pontjában foglalt szabálytalanság: „Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság)”.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Kurucz tér 7.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_3612-1_2015.ált-tűzvédelmi bírság.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/3616-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015. szeptember 10./2015. október 2.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének j) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Az STI Petőfi Nyomda Kft. ügyféllel szemben kiszabott tűzvédelmi bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 STI Petőfi Nyomda Kft.

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_3616_2_2015_STI_Petőfi_Nyomda.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/4824-14/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015. október 29.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Jakabszállás község szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének vízellátását biztosító mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Jakabszállás Község Önkormányzata – 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_4824_14.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5041-8/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015. október 27.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Jakabszállás 0131/62 helyrajzi számú ingatlanokon megépült 2 db talajvíz monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Jakabszállás Község Önkormányzata – 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5041_8.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/911-2/2015. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2015.04.15./2015.03.30.                  

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2015. november 23.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

ADR 1.3 fejezetében és a 8.2.3 szakaszában előírt, munkavállalók részére megtartott oktatások nem történtek meg

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Koch’s Torma (Hungaria) Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, I. kerület Tanya 241

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_911-2_2015. ált.-Kochs Torma bírság határozat.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/2893-19/2015.ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. április 20.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 17..

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

A Kiskunsági Víziközmű Kft. (6400 Kiskunhalas, Körös út 5. – KÜJ: 100 172 546, KTJ: 100 547 619 a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Császártöltés, belterület 791 és 2859/2. hrsz. alatti ingatlanon lévő Császártöltés községi vízmű vízellátást biztosító vízilétesítményei a 2./ pontban ismertetett üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedély adása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű Kft. (6400 Kiskunhalas, Körös út 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_2893_19_2015.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5362-14/2015.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. május 09.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 17.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út. 5.) a továbbiakban: Engedélyes) részére, a 6440 Jánoshalma, Bajai út 66/d., 1821.hrsz. alatti ingatlanon lévő Jánoshalma községi vízmű vízellátást biztosító vizilétesítményei a 2./ pontban ismertetett üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedély adás

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út. 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5362_14_2015.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5472-11/2015.ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. március 24.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 17..

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

A Kiskunsági Víziközmű Kft. (6400 Kiskunhalas, Körös út 5. – KÜJ szám: 100 172 546, KTJ szám: 102 095 644 a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Páhi Kossuth L. u. 21. belterület 25. hrsz. alatti ingatlanon lévő Páhi községi vízmű vízellátást biztosító vízilétesítményei a 2./ pontban ismertetett üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedély adása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű Kft. (6400 Kiskunhalas, Körös út 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5472_11_2015.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5533-15/2015.ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. április 19.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 17.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

A PRO AQUA Vállalkozás (6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 30.) által készített, hatóságilag felülvizsgált tervdokumentáció (tervszám: VT.699.20.2.) alapján a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) mint engedélyes és üzemeltető részére az Pirtó Községi Vízmű üzemelő vízbázis védelmére a vízügyi hatóság a védőterület, védőidom belső védőövezetét kijelöli

Ügyfél megnevezése, székhelye:

PRO AQUA Vállalkozás (6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 30.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5533_15_2015.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5937-15/2015.ált

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. április 21.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 17.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

A Bajavíz Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.) - mint engedélyes részére az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett a vízügyi hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyt ad arra, hogy a Mélykúti szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat vízilétesítményeit fenntartsa és üzemeltesse.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Bajavíz Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5937_15_2015.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/85-3/2016.ált

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.20.26.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 24.

Eljáró hatóság neve:

Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

A Pannon Növényolajgyártó Kft. tűzvédelmi bírság ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Pannon Növényolajgyártó Kft. (6331 Foktő 07/2 hrsz.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320/85-3/2016.ált

Bíróságon megtámadva:

nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1261/2016.ÁLT.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. május 11. / 2016. május 11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 24.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Technik-Park Heliport Kft. E jelű épületének raktár épületrészébe tervezett sprinkler és szivattyúház védelmére beépített automatikus gyengeáramú tűzjelző berendezés használatbavételének ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Technik-Park Heliport Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_1262-2_2016.ált_hj_tűzjelző-tűzoltó_Freudenberg Simmering Raktár_Kecskemét-Kadafalva_Heliport_11751-11.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/1292-1/2016.ált.

 

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2016. május 06./2016. április 19.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

 

Közzététel dátuma:

 

2016. május 24.

 

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

 

Baja, Szentháromság tér 8-10. szám alatti épület talajszint alatti szintjén kialakítandó beépített tűzjelző berendezés létesítési eljárása.

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 

Rittgasser és Müller Építőipari Kft.

székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 131. szám

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_1292_1_2016_ált

Bíróságon megtámadva:

nem ismert                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/1717-14/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. május  09.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 27.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - 1134 Budapest, Váci út 45. - mint engedélyes részére az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett vízjogi üzemeltetési engedélyt adok, arra hogy a Pegazus TERV Építőmérnöki Kft. (1094 Budapest, Páva u. 18.), valamint a DELTATERV Tervező és Fővállalkozó Kft. (6720 Szeged, Arany János u. 7.) által készített tervdokumentáció alapján elkészült, az 55. számú főút 50+735 – 65+886 km szelvény közötti szakaszának útkorszerűsítéssel kapcsolatosan megépült csapadékvíz-csatorna vízi létesítményeit üzemeltesse és fenntartsa.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_1717_14_2016.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5744-25/2015.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2016. május  18.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2016. május 27.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) - mint engedélyes részére az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett a vízügyi hatóság egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedélyt ad arra, hogy a Szabadszállási szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat vízilétesítményeit fenntartsa és üzemeltesse.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5744_25_2015.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1659-2/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. június 9 / 2016. június 9.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2016. június 13.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Hilti Szerszám Kft. 2. csarnok emeletén irodai részbe beépített automatikus gyengeáramú tűzjelző berendezés használatbavételének ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Hilti Szerszám Kft. (6000 Kecskemét, Szent István krt. 17., hrsz.: 7639/29)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_1659-2_2016 ált_hj_tűzjelző_Hilti Kft_Kecskemét_Szent István krt  17_7639-29.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/1660-2/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. június 6 / 2016. június 6.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2016. június 13.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Hilti Szerszám Kft. 2. csarnok emeletén irodai részbe beépített automatikus vízzel oltó berendezés használatbavételi ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Hilti Szerszám Kft. (6000 Kecskemét, Szent István krt. 17., hrsz.: 7639/29)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_1660-2_2016 ált_hj_tűzoltó_Hilti Kft_Kecskemét_Szent István krt  17_7639-29.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/1292-1/2016.ált.

 

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2016. május 06./2016. április 19.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

 

Közzététel dátuma:

 

2016. július 22.

 

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

 

Baja, Szentháromság tér 8-10. szám alatti épület talajszint alatti szintjén kialakítandó beépített tűzjelző berendezés létesítési eljárása.

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 

Rittgasser és Müller Építőipari Kft.

székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 131. szám

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_1292_4_2016_ált tűzjelző haszn vétel eng hat Rittgasser Kft

 

Bíróságon megtámadva:

 

nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/2691-1/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. szeptember 2.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2016. szeptember 20.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

A Kecskemét, Korona u. 2. szám alatti Malom Központ Sanaplasma bérleményébe tervezett beépített automatikus tűzoltó berendezés létesítésének ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Malom Központ

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_2691-1_2016 ált_hj_tűzoltó_Malom_Sanaplasma_Kecskemét_Korona utca 2.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/2606-2/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. szeptember 1.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2016. szeptember 20.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Kecskemét, Nyíri út 38. szám alatti Bács-Kiskun Megyei Kórház „D” épület földszintjén átalakított beépített automatikus gyengeáramú tűzjelző berendezés használatbavételének ügye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_2606-2_2016 ált_hj_tűzjelző_Kecskeméti Kórház D épület_Kecskemét_Nyíri út 38.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/1929-4/2016.ált.

 

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2016. november 03./2016. október 12.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

 

Közzététel dátuma:

 

2016. november 14.

 

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

 

A Vaskút, Damjanich u. 28. szám (hrsz.: 1270) szám alatti meglévő óvoda épület bővítése után az épület teljes területén kialakított beépített tűzjelző berendezés használatba vételi eljárása.

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 

Vaskút Község Önkormányzata (székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90. szám)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

i35320_1929-4_ált.  tűzjelző haszn vétel eng hat Vaskút óvoda

 

Bíróságon megtámadva:

 

nem ismert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35310/3193-4/2016/ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2016. november 11./2016. november 11.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja

Közzététel dátuma:

2016. november 14.

Eljáró hatóság neve:

Kecskeméti KvK

Tárgy:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 154. § (1) bekezdése alapján meglévő beépített tűzjelző berendezés bővítés létesítése szálláshelyen

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Némethné Horváth Beáta ev. (6080 Szabadszállás, Alsószőlők 2702/2 hrsz.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35310_3193_4_2016_Strázsa_Szabadszállás_tj.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert (Ezt a részt hagyjátok mindig így, mert ezt mi intézzük ha lesz ilyen)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

 35320/3119-4/2016. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Meghozatal dátuma: 2016. 12. 20.

Jogerős: 2017. 01. 07.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017. január 18.

Eljáró hatóság neve:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

Kaloplasztik Műanyag- és Gumiipari Kft. terhére bírság kiszabása tűzvédelmi szabályok megsértése miatt

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kaloplasztik Műanyag- és Gumiipari Kft. (6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1. sz.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35320.3119-4.2016.ált. kivonat

Bíróságon megtámadva:

nem ismert

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/1276-1/2017.ált.

 

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2017. március 31./2017. március 31.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

 

Közzététel dátuma:

 

2017. április 13.

 

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

 

Az Érsekcsanád, Meggyfa u. 826/30 hrsz-on létesítendő csarnoképület a szomszédos ingatlanról történő oltóvíz biztosításának tűzvédelmi hatósági engedélyezési ügye.

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

 

Ablakbarát Kft. (székhelye: 6347 Érsekcsanád, Meggyfa u. hrsz. 826/8)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35320 1276-1 2017.ált.

 

Bíróságon megtámadva:

 

nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/3311-24/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Kecskemét, 2017. július 03.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2017.07.14.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízjogi létesítési engedély – Dunapataj szennyvízcsatornázása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 20.)

Publikált dokumentum fájl neve:

Hirdetmény_ 35300_3311_24_2017.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/4262-23/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Kecskemét, 2017. augusztus 18.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2017.augusztus 30.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízjogi létesítési engedély – Dunapataj-Harta  szennyvíztisztítása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 20.) és Harta Nagyközség Önkormányzata (6326 Harta, Templom u. 68.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_4262_23_2017.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/4279-10/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. szeptember 15.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017. szeptember 18..

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

2016. évi vízszennyezési bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

BAJAVÍZ Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.)

Publikált dokumentum fájl neve:

835-4279-10-2016.pdf

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/4540-20/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Kecskemét, 2017. szeptember 12.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2017. szeptember 18.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízjogi létesítési engedély

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Hunent Zrt. (6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21)

Publikált dokumentum fájl neve:

4540_2017_létengedély

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35320/1340-4/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017. július 20. / 2017. július 7.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

Közzététel dátuma:

2017.09.22.

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Veszélyes áruk 7/2011. (III.8.) NFM rendelet szerinti szállítása során megállapított szabálytalanság miatti bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Pannon Ipari-Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Pannon Kft.)

6500 Baja, Petőfi S u. 80.

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_1340-4_2017.ált bírság határozat

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5193-5/2017. ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

2017.október 05.

A döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) és j) pontja

Közzététel dátuma:

2017. október 09.

Eljáró hatóság neve:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Izsák, 24 tantermes iskola szennyvízkibocsátási engedélye

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Izsák Város Önkormányzata Izsák, Szabadság tér 1.

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5193_5.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/1406-23/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. október 24.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés

Közzététel dátuma:

2017.október 27.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

2016. évi vízszennyezési bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_1406_23_2016.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5232-14/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. október 27.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017. 10. 30.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízjogi üzemeltetési engedély

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Keller Kft (1222 Budapest, Tóth J. u. 53.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5232_14_2017.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/1005-19/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. október 27.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés

Közzététel dátuma:

2017. 10. 30.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

2016. évi vízszennyezési bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Bácsvíz Zrt.  (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_1005_19_2016.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5243-9/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. november 06.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés

Közzététel dátuma:

2017.11.08.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízjogi üzemeltetési engedély

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5243_9_2017.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/1445-23/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. november 08.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017. 11. 13.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízszennyezési bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300/1445-23/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/5283-13/2017.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. november 10.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdése

Közzététel dátuma:

2017.11.15.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízjogi létesítési engedély

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Soltvadkert Város Önkormányzata (6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300_5283_13_2017.doc

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/1443-22/2016.ált.

Jogerő / határozathozatal / végzés meghozatalának dátuma:

Baja, 2017. november 10.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017.11.16.

Eljáró hatóság neve:

Igazgatóság

Tárgy:

Vízszennyezési bírság

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.                       (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.)

Publikált dokumentum fájl neve:

35300/1443-22/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/4664/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2017. 10. 16.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i.) pontja

Közzététel dátuma:

2017.11.17.

Eljáró hatóság neve:

 

Elsőfokú hatóság: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Másodfokú hatóság: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

RID II. fokú döntés

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (1133 Budapest, Váci út 92.)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35300/4664-17/2017.ált.

 

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/4697/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2017. 10. 16.

 

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i.) pontja

Közzététel dátuma:

2017.11.17.

Eljáró hatóság neve:

 

Elsőfokú hatóság: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Másodfokú hatóság: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

Tárgy:

RID II. fokú döntés

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (1133 Budapest, Váci út 92.)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35300/4664-16/2017.ált.

 

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------