Hírek


Targonca okozott tüzet egy raktárban – gyakorlat Baján és Kecskeméten
2015. szeptember 25. 15:05
Egy alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bajai telephelyén belső védelmi terv (BVT) gyakorlatot, egy küszöbérték alatti üzem kecskeméti telephelyén súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakorlatot hajtottak végre, az iparbiztonsági hatóság felügyelete mellett.

A feltételezés szerint a helyszínen egy raktárhelyiségében egy elektromos targonca tűzet okozott, a lángok átterjedtek az egész raktárra. A tűz során az épületen belül mérgező gőzök keletkezhetnek, gőzfelhő kialakulásával lehet számolni.

A gyakorlatot a telephelyeken dolgozók a várható valós helyzetnek megfelelően hajtották végre.

A belső védelmi terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelőzését, a balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, riasztási, felkészítési feladatok veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetői okmány. Az üzemeltető köteles gondoskodni az előírás szerinti követelményeknek megfelelő olyan belső védelmi tervek kidolgozásáról, amelyek tartalmazzák azoknak az erőknek és eszközöknek, valamint annak az üzemvezetési rendszernek a leírását, amellyel az emberi egészség és a környezet védelme magas színvonalon biztosított.

A veszélyes anyagokat, veszélyes technológiákat alkalmazó küszöbérték alatti üzem (kiemelten kezelendő létesítmény) üzemeltetője a biztonságos üzemeltetés bizonyítása érdekében súlyos káresemény elhárítási tervet készít, amelyet a katasztrófavédelmi hatóság fogad el.

A súlyos káresemény elhárítási tervben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének azonosítása és részletes elemzése alapján az üzemeltető

-  meghatározza a veszélyes anyagok környezetbe kerülésének lehetőségeit, módját és károsító hatásait, a veszélyes anyagok vagy a fizikai hatások terjedését, a személyek, valamint az anyagi javak és a környezet veszélyeztetettségének mutatóit,

-  bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított üzemi szervezeti és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét, meghatározza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat, megjelöli a végrehajtásukkal kapcsolatos feltételeket, személyeket, erőket és eszközöket.

Az üzemeltető biztosítja, hogy a veszélyhelyzeti feladatok álljanak arányban a feltárt veszélyeztetéssel, a meghatározott szervezetek, erők és eszközök legyenek képesek a súlyos balesetek megelőzésére, következményeinek csökkentésére.

Az üzemeltető a BVT-ben, valamint a SKET-ben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja.

A katasztrófavédelmi hatóság folyamatos iparbiztonsági hatósági kontroll keretében, helyszíni vizsgálattal ellenőrzi a gyakorlatokat, amelyet a gyakorlat befejeztével értékel. A gyakorlatok ellenőrzését a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelői hajtották végre.

 

Fotó: Sipos Zoltán tű. alezredes, iparbiztonsági felügyelő

 


 

Kapcsolódó képek:

Targonca okozott tüzet egy raktárban – gyakorlat Baján és Kecskeméten Targonca okozott tüzet egy raktárban – gyakorlat Baján és Kecskeméten Targonca okozott tüzet egy raktárban – gyakorlat Baján és Kecskeméten