Hírek


Fontos tudnivalók az elektronikus ügyintézésről
2018. március 02. 11:42
2018. január 1-jétől a katasztrófavédelmi szerveknél is bevezetésre került az e-papír szolgáltatás. A szolgáltatás célja, hogy biztosítsa az állampolgárok, cégek/gazdálkodó szervezetek számára a gyors és hatékony közigazgatással kapcsolatos hatósági ügyintézést.

Az e-papír használatához az állampolgároknak személyes tárhellyel (korábban Ügyfélkapu), a cégeknek/gazdálkodó szerveknek személyes tárhellyel és Cégkapus hozzáféréssel kell rendelkezniük.

A személyes tárhely (korábban Ügyfélkapu) a közigazgatással történő magánlevelezésre, a Cégkapu pedig az adott gazdálkodó szervezet hivatalos kapcsolattartására használható.

A jogszabály a hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást 2018. január 1-től teszi kötelezővé a gazdálkodó szervezetek számára. A Cégkapus regisztrációról, valamint a Cégkapu használatáról bővebben a következő linken érhető el információ: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/ckp_ismerteto.PDF

E-papír küldés indítása: https://epapir.gov.hu/

Az e-papír indítását követően, ügyfélkapus azonosítás után kezdheti meg hivatalos levelének kitöltését, megküldését.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a következő témacsoportokkal kapcsolatos e-papír küldhető:

  • Adatigénylés
  • Egyéb
  • Kutatási kérelem
  • Létfontosságú vízügyi kijelölő hatósági ügyintézés
  • Panaszok/közérdekű bejelentések
  • Tűzvédelemmel/tűzesettel kapcsolatos ügyintézés
  • Veszélyes üzemek egyéb hatósági ügyintézés
  • Veszélyes üzemek engedélyezési ügyintézés
  • Vízügyi hatósági ügyintézés

 

Az elsőfokú hatóságként eljáró Katasztrófavédelmi Kirendeltségek részére a következő témacsoporttal kapcsolatos e-papír küldhető:

  • Tűzvédelemmel/tűzesettel kapcsolatos ügyintézés

 

Amennyiben cég/gazdálkodó szervezet képviseletben kívánja az e-papírt benyújtani a kitöltés során lehetőség van a Cégkapus küldés megjelölésére a képen látható kék nyíllal jelzett négyzet jelölésével.

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, úgy azt  az eljárás megindításakor a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000 számú előirányzat felhasználási-keretszámlájára átutalással (az átutalás közleményrovatában, az ügy beazonosításához szükséges pontos adatok: az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, az ügy tárgya, az üggyel érintett ingatlan szerinti település neve, valamint az ügyszám feltüntetésével) kell megfizetni.

A fentieken túl amennyiben az adott ügy közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetésére kötelezett, úgy azt az ügyfelek a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000- 01012107 számú elektronikus eljárási illetékbevételi számlára kötelesek megfizetni.

A hatóság az illetéket kizárólag akkor tekinti megfizetettnek, ha az ügyfél a befizetés tényét hitelt érdemlően igazolja. E-papír benyújtása esetén az illeték megfizetését igazoló dokumentumot az e-papírhoz csatolni szükséges.

 

Az alábbi linken elérhető az e-papír felhasználó kézikönyve, használati útmutatója:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/epapir_felhasznalo_kezikonyv.pdf

Kapcsolódó jogszabályok:

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.337609

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199341.346972