Hírek


Gyászhír
2018. június 07. 08:19
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó, súlyos betegség következtében 2018. június 5-én életének 66 életévében elhunyt Retkes Mátyás nyugállományú tűzoltó alezredes, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egykori Mentésszervezési Osztály Osztályvezetője, megbízott igazgató-helyettese.

„Meghalt! – szinte dörren a hír,

hozza az újság vagy telefon,

úgy jön, mint egy puskalövés,

élesen, kurtán, szárazon.

Meghalt! – mindennap jön a hír

S egyre több barát esik el

A nagy csapatból, amelyet

Valaki folyton tizedel” 

 

Retkes Mátyás ny. tűzoltó alezredes

1952-2018

Hosszan tartó, súlyos betegség következtében 2018. június 5-én életének 66 életévében elhunyt Retkes Mátyás nyugállományú tűzoltó alezredes, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egykori Mentésszervezési Osztály Osztályvezetője, megbízott igazgató-helyettese.

Retkes Mátyás 1952-ben született Kiskunfélegyházán. 1974. október 1-jén szerelt fel vonulós tűzoltónak a Kiskunfélegyházi Városi Tűzoltóparancsnokságra. Vezetői korán felfigyeltek az értelmes fiatalemberre, így 1975-ben megkezdte tanulmányait Tűzoltó Tisztképzőn, amelyet 1977-ben végzett el, alhadnagyi rendfokozattal. Ezt követően, 1982-ben a Szovjetunióban, Tűzoltó Mérnöki Műszaki Főiskolán szerzett diplomát.

Első tiszti beosztása előadó volt, majd csoportvezető, 1988-ben kinevezték Megyei Parancsnok-helyettesnek. Az évek során többször töltött be osztályvezetői beosztást, 2005-ben megbízták igazgató-helyettesi feladatok ellátásával.

Nyugállományba vonulása időszakában is ezt a beosztást töltötte be.

Munkatársai követelménytámasztó, ugyanakkor végtelenül emberséges, igazságos magatartásáért tisztelték és szerették.

Sikeres szakmai munkája alapján számtalan elismerésben részesült, 1982-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érdemrend Bronz, 1986-ban pedig az Ezüst Fokozatát. 1988-ban kiemelkedő munkája elismeréseként a Haza Szolgálatáért Érdemérem Ezüst Fokozatát kapta meg. Birtokosa a Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének.

32 éves tűzoltói pályafutása alatt több mint húsz esetben részesült elismerésben.

Elveinek sohasem fordított hátat, nyugdíjba vonulása után is aktív kapcsolatot tartott fenn a volt munkatársakkal. Nyugdíjas éveiben is aktív, a tűzoltó állomány érdekeit figyelembe vevő munkát végzett.  Bács-Kiskun megyei Tűzoltó Sport Club meghatározó személyisége volt, hosszú éveken keresztül elnökként támogatta a tűzoltó klub vagyonának megőrzését, gyarapítását és a szövetség forrásait  az aktív tűzoltók szabadidős sportolási tevékenységének támogatására fordította. Volt ereje energiája odafigyelni a nyugdíjas tűzoltó vezetők kapcsolatainak ápolására az ehhez szükséges feltételek megteremtésére is. Mindig fiatalos előremutató gondolatokkal rendelkezett, rugalmas, együttműködő ember volt, mindig igazodott a jelenkor kihívásaihoz, a mában élt.

2018. június 5-én véget értek a megpróbáltatások. Egy nagyszerű embert veszítettünk el!

 

Nyugodj békében!!

 

Temetés helyszíne:        Református temető

           Kecskemét, Irinyi utca

Temetés időpontja:       2018. június 18-án 14.00 óra