Hírek


„Minden nehézségből képesek vagyunk talpra állni, minden kihívás erősíthet bennünket…”*
2019. március 14. 17:39
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.

A Himnuszt követően dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, megyei igazgató ünnepi köszöntője hangzott el. A köszöntő után ünnepi beszédet mondott dr. Kerekes Borbála tű. alezredes, hivatalvezető, melyben visszaidézte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi mozzanatait. 1848-ban a nemzeti függetlenség, a szabadság kivívása és a polgári haladás volt a tét. ….Ekkor egy olyan reformokért kiáltó hullám indult útjára, amely egész Európa eszméjét felvirágoztatta. Újfajta szellemiség terjedt el, amely a szabadságot, a hazaszeretetet, az összetartozást és az egyenlőséget hirdette. Történelmünk egyik legszebb és legkiemelkedőbb fejezete volt ez az időszak. A polgári átalakulás, az egyesített nemzet iránti vágy, és az érte folytatott hősies küzdelem példaként szolgál mindannyiunk számára – fogalmazott az alezredes. A hivatalvezető kiemelte, hogy 1848 egy örökséget hagyott ránk, egy örökséget melyet ápolni kötelességünk. Az akkori elszántság, küzdelem és tenni akarás mai is példaértékű. ”Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszaemlékezni ez évre, annak történelmére és a történelem alkotó alakjaira.” – ezzel a Jókai Mór idézettel fejezte be beszédét az alezredes. A megemlékezés egy szavalattal folytatódott. Vörösmarty Mihály: Szózat című versét Lakatos Vivien, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 7. osztályos tanulója szavalta el. Ezt követően Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versének megzenésített változatát hallhatták a jelenlévők. Az ünnepség a Szózattal zárult.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megtartott központi ünnepségen Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként ajándéktárgyban részesítette Bolvári Attila tűzoltó főtörzsőrmestert, a Solti Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltóját.

Bolvári Attila tű. főtörzsőrmester 1999 márciusában került a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltóként. 2016-ban sikeres vizsgát tett a tűzoltásvezető I. tanfolyamon. Az eltelt 20 év alatt számos tűzesetnél, balesetnél, műszaki mentésnél avatkozott be hatékonyan szolgálati csoportjával. Munkáját mindig lelkiismeretesen, pontosan, a károsultak érdekeit szem előtt tartva végzi. A tűz- és káreseti munkálatok során határozottan cselekszik, a beavatkozó állomány biztonságára különös gondot fordít. Számos tűzesetnél tűzoltásvezetőként is bizonyított. Feladatait önállóan, pontosan és felelősséggel teljesíti. Munkája során fogékony az új eljárások és módszerek iránt, megfelelően alkalmazza azokat, tapasztalatait hatékonyan adja át a fiatalabb társainak. Elhivatottsága nagy a tűzoltó szakma iránt, azt élethivatásának tekinti, példaképül lehet állítani a fiatalabb kollégák elé.

 

*idézet: Robert Lawson

 

Fotó: Kovács Andrea tű. főhadnagy


 

Kapcsolódó képek:

>>> További képek a galériában <<<