Informatikai Osztály

Informatikai Osztály

-         Végzi a Bács-Kiskun MKI és helyi szerveinek informatika, térinformatikai és távközlési szakmai tevékenységét, felügyeletét.

-         Végzi mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs tervezési, szervezési és menedzselési feladatokat, melyek a Bács-Kiskun MKI, valamint a helyi szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek.

-         Előkészíti - az elöljáró szakmai szervek javaslatainak figyelembevételével – a Bács-Kiskun MKI és helyi, rövid- és középtávú informatikai, térinformatikai és távközlési koncepcióját.

-         Részt vesz a távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseken és továbbképzéseken.

-         Felterjeszti a BM OKF-re az informatikával, térinformatikával és a távközléssel kapcsolatos költségvetési terveket.


-         A térinformatikai és távközlési szakterületen:

×           koordinálja a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (a továbbiakban: MoLaRi) adatátviteli és riasztó-tájékoztató
rendszerek telepítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;

×           végzi az átvett MoLaRi végpontok országos energia hálózatra történő rácsatlakozásával, a rendszer vagyon biztosításával és az átvett MoLaRi rendszer üzemvitelének biztosításával kapcsolatos feladatokat;
×           tervezi, felügyeli és értékeli a Paks és 30 km-es körzetében, továbbá a MoLaRi rendszerben üzemelő lakossági tájékoztató-riasztó eszközök havi rendszerességgel végrehajtásra kerülő, teljes és csökkentett (morgató) üzemű rendszerpróbáit;
×           koordinálja a riasztó-tájékoztató rendszerek telepítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;
×           koordinálja a Bács-Kiskun MKI, valamint a helyi szervei frekvencia felhasználásával kapcsolatos tevékenységét;
×           ellátja a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer felügyeleti szerv által meghatározott fejlesztését, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
×           szükség esetén térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez;
×           a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, digitális, kartográfiai térképeket tervez és állít elő, továbbá térinformatikai támogatást nyújt a helyi szervek részére szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;
×           elkészíti a Bács-Kiskun MKI térinformatikai szakterületének működését érintő szabályozókat;
×           gondoskodik a Bács-Kiskun MKI rádió rendszerének üzemeltetéséről, felügyeli, folyamatosan karbantartja azt;
×           koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő helyi szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;
×           ajánlásokat és szabályozókat készít a Bács-Kiskun MKI és a helyi szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információ technológiai (a továbbiakban: IKT) szolgáltatásokra;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI és a helyi szervezeteket is érintő IKT beszerzési eljárásokat;
×           ellátja a Bács-Kiskun MKI rejtjelszolgálati feladatait.
 

-         Az informatikai rendszerfelügyeleti és fejlesztési szakterületen:

×           nyilvántartást vezet a Bács-Kiskun MKI információs rendszereiről, azokat folyamatosan aktualizálja;
×           biztosítja a Katasztrófavédelem Országos Informatikai Rendszerének (a továbbiakban: KOIR) megyei rendelkezésre állását;
×           gondoskodik a Bács-Kiskun MKI elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetéséről;
×           gondoskodik a Bács-Kiskun MKI informatikai szolgáltatások felügyeletéről, üzemeltetéséről és igény szerinti továbbfejlesztéséről;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei által elhelyezett adatbázisok időszakos mentését;
×           folyamatosan biztosítja a Bács-Kiskun MKI Megyei Főügyeleti Osztály feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (továbbiakban: IT) szolgáltatásokat;
×           felügyeli és koordinálja a Bács-Kiskun MKI és helyi szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;
×           biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek adatbázisainak elérhetőségét, a tűzoltóságok és a katasztrófavédelmi mobil laborok vonulási adatai rögzítésére szolgáló alkalmazásokat;
×           biztosítja a Bács-Kiskun MKI részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését;
×           gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI központi és helyi, szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) működtetésével kapcsolatos megyei informatikai és távközlési feladatokat;
×           végzi a megyei IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását, biztosítja a igazgatóság informatikai hálózata üzemeltetéséhez és menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;
×           gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer telepítéséről;
×           biztosítja a Bács-Kiskun MKI informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI elektronikus ügyviteli rendszerének üzemeltetését.