Iparbiztonsági határozatok tájékoztató


A hatósági eljárásokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (2) bekezdése alapján összeállított különös közzétételi listája részeként közhírré teszi:

 

  • A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján,
  • a közérdekű keresettel megtámadható döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján, ezen döntés alatt a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján hozott, véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést értjük,
  • a vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntését,
  • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatokat,

 

A döntések – a személyes és védett adatok kitakarását követően* – a honlapon az Ákr. 89.§ (1) bekezdése szerinti közlemény formájában jelennek meg, az alábbi tartalommal:

  • a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napja,
  • az eljáró hatóság megnevezése,
  • az ügy száma és tárgya,
  • az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme vagy székhelye,
  • a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonata, valamint
  • figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

 

*E szabály alól kivételt képez a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevet, mivel az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iktatószám:

35300/4664/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2017. 10. 16.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i.) pontja

Közzététel dátuma:

2017.11.17.

Eljáró hatóság neve:

 

Elsőfokú hatóság: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Másodfokú hatóság: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

RID II. fokú döntés

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (1133 Budapest, Váci út 92.)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35300/4664-17/2017.ált.

 

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Iktatószám:

35300/4697/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

 

2017. 10. 16.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i.) pontja

Közzététel dátuma:

2017.11.17.

Eljáró hatóság neve:

 

Elsőfokú hatóság: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Másodfokú hatóság: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

RID II. fokú döntés

 

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Rail Cargo Hungaria Zrt. (1133 Budapest, Váci út 92.)

 

Publikált dokumentum fájl neve:

35300/4664-16/2017.ált.

 

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Iktatószám:

35320/1340-4/2017.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017. július 20. / 2017. július 7.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdés i) pontja.

Közzététel dátuma:

2017.09.22.

Eljáró hatóság neve:

I. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

II. fok: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Veszélyes áruk 7/2011. (III.8.) NFM rendelet szerinti szállítása során megállapított szabálytalanság miatti bírság kiszabása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Pannon Ipari-Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Pannon Kft.)

6500 Baja, Petőfi S u. 80.

Publikált dokumentum fájl neve:

35320_1340-4_2017.ált bírság határozat

Bíróságon megtámadva:

Nem ismert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------