Jánoshalmi Járás - Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport


Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport

 

Rendeltetése:

Jánoshalma járás illetékességi területének védelmére, valamint a kirendeltség megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat, amely képes a járás mértékadó veszélyeztetettségéből – a nagy kiterjedésű erdőtüzek, belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező szakfeladatok ellátására és segítésére. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint – 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 35.§ - akkor kerülhet sor, ha más szervek erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

Szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából áll össze. A mentőcsoport összlétszáma 20 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

  • Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 12 fő
  • Jánoshalma Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 4 fő
  • Jánoshalmi Járás Hivatal 2 fő
  • Civil személy: 2 fő

Új járási mentőcsoport szerezte meg a minősítést Bács-Kiskun megyében! (letölthető)