Kalocsa Járás - Wesselényi Önkéntes Mentőcsoport


Wesselényi Önkéntes Mentőcsoport

Rendeltetése:

Kalocsai járás illetékességi területének védelmére, valamint a hivatásos tűzoltóparancsnokság megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat, amely képes a járás mértékadó veszélyeztetettségéből – árvízi, belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező szakfeladatok ellátására és segítésére. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint – 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 35.§ - akkor kerülhet sor, ha más szervek erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

Szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet önkéntes tűzoltó egyesületek állományából, a mentőállomás, a járási hivatal dolgozóiból, illetve civil állampolgárokból áll. A mentőcsoport összlétszáma 23 fő, mely az alábbi szervezeti megoszlásból tevődik össze:

  • Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 5 fő
  • Solti Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 3 fő
  • Fajszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 6 fő
  • Kalocsai Mentőállomás: 4 fő
  • Kalocsa Járási Hivatal: 3 fő
  • Civil személyek: 2 fő

Összevont gyakorlatot tartott három járási önkéntes mentőcsoport (ltölthető)