Kecskemét Járás - Hírös Vakond Mentőcsoport


Hírös Vakond Mentőcsoport

Rendeltetése:

Kecskemét Járás védelmére, valamint Bács-Kiskun Megye megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből - elsősorban földtani, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek - adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 35§ (1) c)- akkor kerülhet sor, ha a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem életveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral járhat.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

A HÍV MCS szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből áll össze. A mentőcsapat összlétszáma 55 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

 • Kecskemét Járási Hivatal                                                                                            3 fő
 • Speciális Mentési Egyesület (Budapest)                                                                10 fő
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja                                         9 fő
 • Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                                     8 fő
 • Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse                                                                         5 fő
 • Jövő a Kezünkben Ifjúsági és Hagyományörző és Önkéntes Tűzoltó Egyesület  6 fő
 • Kecskeméti Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Egyesület                                    2 fő
 • Polgárőr Egyesület Kecskemét Vacsiköz                                                                     2 fő
 • Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület (Kecskemét)                                                        2 fő
 • Szeleifalu-Kiskecskemét Polgárőr Egyesület                                                             2 fő
 • Városföldi Polgárőr Egyesület                                                                                        4 fő
 • Hírös Polgárőr Egyesület                                                                                                4 fő
 • Lajosmizsei Polgárőr Egyesület                                                                                    2 fő

Katasztrófavédelmi gyakorlat civilekkel (letölthető)