Kiskőrös Járás - Kiskőrös Járási Mentőcsoport


Kiskőrös Járási Mentőcsoport

Rendeltetése:

Kiskőrös járás illetékességi területének védelmére, valamint a kirendeltség megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat, amely képes a járás mértékadó veszélyeztetettségéből – a nagy kiterjedésű erdőtüzek, belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező szakfeladatok ellátására és segítésére. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint – 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 35.§ - akkor kerülhet sor, ha más szervek erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

Szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, áll össze. A mentőcsoport összlétszáma 27 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

  • Kiskőrösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 4 fő
  • Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 6 fő
  • Keceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 10 fő
  • Soltvadkerti Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 5 fő
  • Járási Földhivatal: 1 fő
  • Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal: 1 fő

A Kiskőrösi Járási Mentőcsoport is megszerezte minősítését (letölthető)