Kiskunfélegyháza Járás - Móra Mentőcsapat


Móra Mentőcsapat

Rendeltetése:

A Kiskunfélegyházi Járás védelmére, valamint Bács-Kiskun Megye megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből - elsősorban földtani, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek - adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 35§ (1) c)- akkor kerülhet sor, ha a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem életveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral járhat.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

Az MMCS szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből áll össze. A mentőcsapat összlétszáma 39 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

  • Kiskunfélegyházi Járási Hivatal                                                                 3 fő
  • Bugac Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                        10 fő
  • Petőfiszállási Polgárőrség                                                                          6 fő
  • Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány                                                           6 fő
  • Kiskunfélegyházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete             3 fő
  • Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület                              4 fő
  • Mezei Őrszolgálat Költségvetési Szerv                                                      4 fő
  • Magánszemélyek                                                                                           3 fő

Katasztrófavédelmi gyakorlat civilekkel (letölthető)