Kiskunmajsa Járás - Kiskunmajsai Járási Mentőcsoport


Kiskunmajsai Járási Mentőcsoport

Rendeltetése:

Kiskunmajsa járás illetékességi területének védelmére, valamint a kirendeltség megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsapat, amely képes a járás mértékadó veszélyeztetettségéből – belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek – adódó helyzetek során jelentkező szakfeladatok ellátására és segítésére. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint – 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 35.§ - akkor kerülhet sor, ha más szervek erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

Szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, áll össze. A mentőcsoport összlétszáma 21 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

  • Kiskunmajsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 4 fő
  • Csólyospálosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 4 fő
  • Kiskunmajsai Járás Hivatal 1 fő
  • Civil személy: 8 fő
  • Jászszentlászló Közműszolgáltató Kft. 4 fő

Sikeres minősítő gyakorlat Kiskunmajsán (letölthető)