Költségvetési Osztály

Költségvetési Osztály

-         Közgazdasági szakterületen:

×           a jogszabályok alapján összeállítja az intézmény költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, irányítja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
×           előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre az előirányzatokban;
×           gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv által előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;
×           végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, valamint elemzéseket, prognózisokat készít;
×           d)        elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
×           felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
×           ellátja az önkormányzati tűzoltóságok működéséhez szükséges normatív állami támogatások felhasználása ellenőrzésének kompetenciájába tartozó feladatokat, valamint a kapcsolódó elemzési és értékelő feladatokat.
×           az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázaton odaítélt támogatásokkal kapcsolatban az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek részére juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;
×           részt vesz a Szociális Bizottságnak a szociális segélykeret felosztására vonatkozó döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
×           ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
×           végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
×           közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
×           gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a szervezeti egységek és a külső szervek által megküldött megállapodás tervezeteket.

-         Számviteli szakterületen:
×           összeállítja a Bács-Kiskun MKI beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
×           végzi a Bács-Kiskun MKI számviteli tevékenységét;
×           gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv által előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;
×           elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
×           felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért.
×           végrehajtja valamennyi bevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;
×           teljesíti a Magyar Államkincstár felé a vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
×           gondoskodik a Bács-Kiskun MKI bevételeinek beszedéséről;
×           gondoskodik a Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer intézményi használatával kapcsolatos feladatokat;