Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az álltalános közigazgatás rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 88§-a alapján.
 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az Ákr. alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Az álltalános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 89.§ alapján meghatározott közzétételi körbe tartozó végleges, vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 91.§ (3) bekezdése.

Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    2017. évi hatósági ellenőrzési terv előlap
Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    2017. évi hatósági ellenőrzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. január 09.2016. évi hatósági ellenőrzési terv
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
Az igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Megtekint:  
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

a 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján

 

Közzétéve:  2018. július 06.
Letöltés:    Szippantóslista
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek.

Nincs eltiltott szolgáltató.

Közzétéve:  2017. augusztus 25.
Megtekint:  
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. alapján
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve:  2017. augusztus 31.
Megtekint:  
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint:  
A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Megtekint: