Kunszentmiklós Járás - Noé Mentőcsoport


Noé Mentőcsoport

Rendeltetése:

Kunszentmiklós Járás védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely a járás veszélyeztetettségéből - elsősorban ár-és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek - adódó helyzetek során jelentkező szakfeladatok ellátására az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek támogatására képes. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 35§ (1) c)- akkor kerülhet sor, ha a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem életveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral járhat.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

A NMCS szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából áll össze. A mentőcsoport összlétszáma 37 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

  • Szalkszentmárton Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3 fő
  • HALADÁS MG Zrt. (Dunaegyháza) 3 fő
  • Szalkszentmárton Polgárőrség 12 fő
  • Mentőállomás dolgozói 3 fő
  • Szabadszállás ÖTP 5 fő
  • Járási Hivatal 1 fő
  • Tass Polgárőrség 8 fő
  • Magánszemély 2 fő

 

Noéra számíthat, amikor a víz az úr! (letölthető)