ÖTE pályázat 2


Megjelent a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kidolgozott 2013. évi pályázat, amely alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatást kaphatnak tűzoltási, műszaki mentési tevékenységükhöz szükséges technikai eszközparkjuk javítására, valamint az üzemeltetési költségek, és az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására. A pályázati kiírás és a mellékletek itt letölthetők!

A támogatásra idén is összesen százhúsz millió forint áll rendelkezésre, egy egyesület csak egyetlen pályázatot nyújthat be, viszont az több támogatási fajtára is kiterjedhet. Az egyes és kettes kategóriájú, hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek legfeljebb egymillió, a harmadik kategóriába tartozók pedig legfeljebb háromszázezer forintnyi támogatást igényelhetnek. Pénzt a pályázat nyertesei üzemanyagra kaphatnak, a tűzoltó gépjárművek és egyéb technikák javításának, felújításának, felülvizsgálatának költségét a főigazgatóság állja, a felújított légzőkészülékeket, tűzoltó technikai és védőeszközöket a nyertesek megkapják, az oktatást, vizsgáztatást, pályaalkalmassági vizsgálatot pedig a megyei igazgatóságok és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ végzi el.
 
A pályázatot a kiadott adatlapokon írásban, egy példányban kell benyújtani azon hivatásos tűzoltó-parancsnokság vezetőjén keresztül, amelyik tűzoltósággal az egyesületnek együttműködési megállapodása van. A formanyomtatvány valamennyi kérdésére választ kell adni és csatolni kell az előírt dokumentumokat. A hivatásos tűzoltóparancsnokhoz a pályázatnak június 5-ig kell beérkeznie. A pályázatok végső elbírálását a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által erre az alkalomra létrehozott ötfős bizottság végzi, a támogatási javaslatok jóváhagyása legkésőbb július 15-ig megtörténik.
 
A pályázati kiírás, az adatlapok és mellékletek letölthetőek a BM OKF, az MTSZ honlapjáról (www.tuzoltoszovetseg.hu), valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok honlapjairól.