Pirotechnika

A pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárás

 

 1. Eljáró szakhatóság

Elsőfokú tűzvédelmi szakhatóság

Másodfokú tűzvédelmi szakhatóság

Pirotechnikai termék pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának engedélyezési eljárása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

8 nap

Pirotechnikai termékek gyártásának, megsemmisítésének, kiállításának, forgalomba hozatalának, valamint a vizsgálatának engedélyezési eljárása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

BM OKF

Ügyintézési határidő:

15 nap

 

2. Eljárás rendje

 1. A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló tűzvédelmi szakhatósági eljárásban az alábbi szakkérdéseke vizsgálja:
 • tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározása,
 • a védőterületen belül található létesítmények és más veszélyforrások vizsgálata,
 • a tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétének vizsgálata,
 • a felhasználók tűzvédelmi szakvizsgájának ellenőrzése.

2. A gyártási tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kel:

 • a tevékenység végzésének és a pirotechnikai termékek, illetve a tevékenységhez kapcsolódó robbanóanyagok tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám); az építésügyi hatóság, valamint a robbanóanyag tárolását engedélyező bányakapitányság határozatának adatait (száma, kiadó hatóság megnevezése, kiadásának ideje és hatálya),
 •  a gyártásra tervezett pirotechnikai termék(ek) csoportba sorolásának számát,
 • a kísérleti-ellenőrző vizsgálat, illetve bemutatás céljára igénybe vehető terület, kilövőtér vagy laboratórium megjelölését, valamint a tervezett őrzésvédelmi intézkedéseket,
 • a gyártásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a bányakapitányság robbanóanyag tárolási engedélyének másolatát, illetve a gyártási technológiáról megfelelőségi nyilatkozatot és a tűzvédelmi dokumentációt

3. A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) magyarországi tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám),
 • a forgalmazni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát,
 • a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát,
 • a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

4. A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a tárolni kívánt pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét (osztályonként összegzett nettó hatóanyag-tartalmát),
 • a tárolásra szolgáló létesítmény pontos helyét (a település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám), a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet által meghatározott tárolási normát,
 • a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, műszaki leírását, a tárolási norma meghatározásával kapcsolatos számításokat, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a tűzvédelmi dokumentációt,
 • a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

5. A felhasználási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét,
 •  a felhasználás pontos helyét és időtartamát,
 •  a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket,
 • a felelős, valamint a tevékenységben részt vevő valamennyi pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét, továbbá a felhasználással érintett, lezárt területen tevékenységet végző segítők természetes személyazonosító adatait,
 •  a helyszínre szállítás módját,
 •  a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, a védő-, illetve a lezárandó területet,
 •  a helyszínre szállítás módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben a szükséges okmányok (jármű-jóváhagyási igazolás, jóváhagyási bizonyítvány, ADR/ADN oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát.

3. Gyártási, megsemmisítési engedélyezési eljárás

 1. Az eljárás során irányadó követelményeket az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: ÁRBSZ) tartalmazza.

A vonatkozó jogszabály: a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139780.349974