Polgármesterek részére - nukleáris riasztás


A Paksi Atomerőmű Zrt. a veszélyhelyzeti gyors tájékoztatatás érdekében az atomerőmű 30 km-es körzetében lévő települések polgármesterei részére mobiltelefont biztosít, amelyre atomerőműi veszélyhelyzetben tájékoztatást, indokolt esetben pedig intézkedési javaslatot juttat el – PannonFutár útján - SMS üzenet formájában.
     Polgármesterek felé kiadandó SMS szövege a következő:
     „PAKSI ATOMERŐMŰBEN VÉSZHELYZET ÁLL FENN, JAVASOLJUK A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEK …. POLGÁRAINAK ELZÁRKÓZTATÁSÁT* ÉS/VAGY JÓD TABLETTÁK BEVÉTELÉT* BESZ VEZETŐ.”
 
            A nukleárisbeleset-elhárítási gyakorlatotok egyik mozzanata a PannonFutár rendszer (SMS küldő rendszer) alkalmazhatóságának, hatékonyságának mérése.
            A rendszer tesztelése során azt vizsgálják, hogy a polgármesterek részére biztosított telefonra az SMS eljut-e, és a meghatározott szintidőn belül a visszajelzés megtörténik-e.
            Amennyiben a készülék meghibásodása, vagy egyéb technikai probléma merülne fel, akkor azt a Paksi Atomerőmű Zrt. részére kell jelezni.
            A nukleárisbeleset-elhárítás érdekében rendszer hatékonysága megköveteli a PannonFutár rendszer oda-vissza irányú működésében való aktív részvételt.