Bejelentés


A fentiak közhiteles nyilvántartásnak minősülnek a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével.

 

A bejelentés-köteles tevékenységek:

·  tűzoltó készülékek karbantartása

·  tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása

·  beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata

·  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés

·  tűzvédelmi szakvizsgáztatás

·  kéményseprő-ipari közszolgáltatás

A bejelentéseket a hatóságok által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A tevékenység megkezdésének feltétele nem a hatóság által kiállított igazolás kézhez vétele, hanem a bejelentés megtétele, melyet a bejelentő hitelt érdemlő módon tud igazolni.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
  • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
  • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
  • A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Törvény
  • A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. Korm. Rendelet
  • A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 63/2012. BM rendelet