Településrendezés


A településrendezési tervekkel kapcsolatos szakvéleményezési eljárásról

 A Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint a Bács-Kiskun megye közigazgatási területén illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság – az 1997. évi LXXVIII. Törvény 9.§ (2) bekezdése, továbbá a 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet 5. §-a alapján részt vesz a megyében lévő települések településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának véleményezési eljárásában .

Igazgatóságunk az önkormányzatok kérelmére ad ki szakvéleményt, melyben tűzvédelmi és polgári védelmi jogszabályok előírásainak érvényre juttatása érdekében foglal állást.

Tűzvédelmi szempontból az e tárgykörrel foglalkozó jogszabályokba foglalt létesítési előírásokra, és a települési önkormányzatok kötelességeire hívjuk fel a figyelmet.

Polgári védelmi szempontból a polgári védelmi létesítményekkel és a veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos követelményeket foglaljuk össze.

A veszélyes üzemek – a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint a tárgyban illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság által meghatározott – veszélyességi övezetét fel kell tüntetni a településrendezési tervben, és figyelembe kell venni az érintett területek övezeti besorolásánál. A veszélyes üzemekkel kapcsolatos településrendezési tudnivalókkal a 219/2011. (I.26.) Kormányrendelet 28. §-a és 29.§-a foglalkozik.