Tiszakécske Járás - Tiszapart Önkéntes Mentőcsoport


Tiszapart Önkéntes Mentőcsoport

Rendeltetése:

Tiszakécske Járás védelmére, valamint Bács-Kiskun Megye megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő mentőcsoport, amely képes a járás veszélyeztetettségéből adódó vízkár-elhárítási szakfeladatok ellátására, az árvíz elleni védekezésre, és a rendkívüli időjárás következtében kialakuló veszélyhelyzetek kezelésére.

A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint - 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 35§ (1) c)- akkor kerülhet sor, ha a mentési munkálatok elvégzésére más erők nem állnak rendelkezésre, és a késedelem életveszéllyel vagy jelentős anyagi kárral járhat.

Szervezeti formája, állománya, összetétele:

A TPMCS szervezeti formája területi polgári védelmi szakalegység, mely biztosítja a megyei védelmi bizottság elnökének kompetenciáját, másrészről biztosítja a bevont erők és eszközök jogvédelmét.

A mentőcsoport területi rendeltetetésű polgári védelmi szervezeti formában működik. A szervezet, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből áll össze. A mentőcsapat összlétszáma 38 fő, mely az alábbi szervezetekből tevődik össze:

  • Tiszakécskei Járási Hivatal dolgozói                                                                     3 fő
  • Tiszakécskei Polgárőr Egyesület                                                                         10 fő
  • Tiszakécskei Mentőállomás dolgozói                                                                    6 fő
  • Magánszemélyek                                                                                                     19 fő

Tiszakécske adott otthont a Tisza-Part Járási Mentőcsoport minősítő gyakorlatának (letölthető)