Védekezési napló


Az önkormányzat a vis maior támogatási kérelmét a bejelentést követő 40 napon belül köteles benyújtani. A támogatási kérelem kötelező melléklete - többek között - a védekezési napló.

 

A védekezési naplónak nincs kötött formája, területenként változó. A védekezési napló arra szolgál, hogy az önkormányzat hitelt érdemlően tudja bizonyítani, az általa elvégeztetett munkálatokat.

Ennek érdekében javasoljuk, hogy a védekezési napló:

- A4, vagy A5 nagyságú füzet legyen;

- lapjai a füzet gerincén legyenek összefűzve nemzeti színű zsinórral, a zsinór az utolsó lapon legyen megkötve, etikettel leragasztva, önkormányzati pecséttel lepecsételve, és a település jegyzője, vagy polgármestere által aláírva;

- a védekezési fokozat elrendelésével kerüljön megnyitásra, majd a védekezési munkálatok befejezésével kerüljön lezárásra.

 

A védekezési napló kitöltése

A naplóban fel kell tüntetni:

- a védekezési fokozatok - polgármester általi - elrendelésének idejét, az elrendelő határozat számát;

- minden olyan munkálatot - kronológiai sorrendben -, melyet az önkormányzat a védekezés során elvégez, vagy elvégeztet, és költségként szeretné a vis maior pályázatában elszámoltatni (pl. csapadékvíz-elvezető árok mélyítése, kotrása a Kossuth Lajos utcában, szivattyúzás a Kossuth Lajos utcai árokból a Bajcsy-Zs. utcai zárt csapadékvíz-elvezető árokba, stb.);

- az elvégzett munkálatoknál felhasznált erőket/eszközöket (pl. polgári védelmi szervezet alkalmazásakor melyik szervezet hány fővel mennyi ideig végzett munkát, üzemanyag felhasználás szivattyúnál vagy munkagépnél, stb.).