Vízkár elhárítási terv


Az egyes települések vízkár-elhárítási tervének
tartalmi vázlata
 
 
  1. A település közigazgatási területének vízrajzi jellemzése.
Elhelyezkedés a vízgyűjtőn. A legközelebbi védett ártérhez és belvízvédelmi öblözethez viszonyított helyzet. Felszíni vizek rendszere és a területet metsző, érintő mederszakaszok (név, hossz, határszelvények, tulajdonos és kezelő, kataszteri adatok a medrekről). Ár- és belvízvédelmi művek. Időszakosan vízjárta területek. Erodált területek. Területhasznosítás és a felszíni lefolyás, valamint a kül- és belterületi elöntési veszélyeztetettség kapcsolatának helyi tapasztalatai és fontosabb tényezői. A belterület felszíni vízelvezetésének módja, kiépítettsége, gondjai. Esetleges talajvízszint-problémák. Ivóvíz, szennyvíz közművek és házilagos megoldások áttekintése, a befogadók (felszíni víz, talajvíz) mennyiségi terhelése. Ipari és mezőgazdasági vízhasználatok és vízi művek, a vízjárásra gyakorolt hatásuk.
  1. A közigazgatási területen húzódó vagy arra hatással bíró ár- és belvízvédelmi művek védelemvezetésének, szervezetének ismertetése, különös tekintettel a helyi közreműködésre. A helyi vízkárlehárítás védelemvezetésének, szervezetének ismertetése. Együttműködő szervezetek. Vízitársulati védekezési kapcsolatok. Fontosabb üzemi vízkár-elhárítási érdekek és feladatok.
  2. Vízkár-elhárítási érdekből indokolt beavatkozások és további vizsgálatok megnevezése.
  3. A mentés, kitelepítés, kiürítés polgári védelmi eljárásában kijelölt helyi feladatok ismertetése (vízkár esetén).
  4. Mellékletek:
5.1 a/b Nyomtatott színes domborzati térkép és helyrajzi számos kataszteri térkép a közigazgatási területről.
M=1:10.000
5.2. A felszíni vízhálózat és a kapcsolódó víziművek, vízhasználatok átnézetes helyszínrajza (M-1:10.000, esetleg 1:25.000).
5.3.A felszíni vízhálózat és a kapcsolódó víziművek, vízhasználatok fontosabb engedélyezési és vízügyi műszaki adatai.
5.4. Helyi védelemvezetés név- és címlistája.
5.5. Közerő kiállítási név- és címlista.
5.6. Védelmi eszközök helyben mozgósítható köre (fajta, mennyiség), elérési módja.
5.7. Együttműködő szervezetek címlistája.
5.8. Mentési, kitelepítési, kiürítési információk, elhelyezési objektumok ismertetése.
5.9. Tervezett vízkár-elhárítási célú beavatkozások tervgyűjteménye (fokozatosan bővíthető).
  Megjegyzés: az 5.4. – 5.8. pontok tartalmát az önkormányzatoknak helyben kell meghatározniuk az 1-4 pontok figyelembevételével és az időközi változásokat folyamatosan át kell vezetni a tervben.