Tűzoltó Sport Club

 

Ügyvezető elnök: Nagy Lajos nyá. tű. alezredes

Katasztrófavédelem

A sportegyesület célja, hogy biztosítsa tagjai számára:

-          a szabadidő kultúrált eltöltését,
-          a rendszeres sportolást és testedzést,
-          sportversenyeken való részvételt,
-          a feltételeket az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásához, valamint felkeltse az igényt az egészséges életre a lehetőségek szerint.
A sportegyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak támogatást nem ad, politikával kapcsolatos tevékenységben nem vesz részt.
Országgyűlési és helyi képviselőt nem állít, és nem támogat.

Ügyvezető elnökség:
- Ormándi Attila tű. alezredes
- Máté János tű. őrnagy

A választmány elnöke:
Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes

A választmány tagjai:
- Gyapjas János tű. ezredes
- Farkas Sándor tű. alezredes
- Babud Jenő tű. ezredes
- Ossó János tű. ezredes 
- Istella Zsolt tű. alezredes
- Paksi Dénes tű. alezredes 
- Leiz Gábor tű. alezredes