Tűzoltó Sport Club

 

Ügyvezető elnök: Nagy Lajos nyá. tű. alezredes

Katasztrófavédelem

A sportegyesület célja, hogy biztosítsa tagjai számára:

-          a szabadidő kultúrált eltöltését,
-          a rendszeres sportolást és testedzést,
-          sportversenyeken való részvételt,
-          a feltételeket az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásához, valamint felkeltse az igényt az egészséges életre a lehetőségek szerint.
A sportegyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak támogatást nem ad, politikával kapcsolatos tevékenységben nem vesz részt.
Országgyűlési és helyi képviselőt nem állít, és nem támogat.

Ügyvezető elnökség:
- Ormándi Attila tű. alezredes
- Máté János tű. alezredes

A választmány elnöke:
- Gyapjas János tű. ezredes

A választmány tagjai:
- Babud Jenő tű. alezredes
- Ossó János tű. ezredes 
- Betlen Zsolt tű. alezredes
- Nádasdi Gergely tű. őrnagy

- Szőke Kálmán tű. alezredes
- Leiz Gábor tű. alezredes

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap