Adatkezelési tájékoztató

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai ellátása során számos esetben végzi személyes adatok kezelését.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

VIZEK adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzoltási és műszaki mentési, valamint veszélyes áruk szállításával kapcsolatos és iparbiztonsági hatósági feladatainak ellátásához (letölthető)

Adatkezelési tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság védelmi igazgatási feladatainak ellátásához (letölthető)

Adatkezelési tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatainak ellátásához (letölthető)

Adatkezelési tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai feladatain kívüli feladatainak ellátásához (letölthető)

Adatkezelési tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közérdekű bejelentéssel, panaszüggyel kapcsolatos eljárás lefolytatásához (letölthető)

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap