Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele
Közzétéve: 2020-01-09
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve: 2020-01-09
Hirdetmények - Tűzvédelem

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve: 2020-01-06
Tájékoztató

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. Az igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján

Közzétéve: 2020-01-02
Nyilvántartás 201911

Dátum Megnevezés
2020-01-02
Nyilvántartás
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek.

Bács-Kiskun Megyében jelenleg nincs eltiltott szolgáltató.


Gazdálkodási adatok

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján. 

Jelenleg nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2020

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2019

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2019

Közzétéve: 2020-01-06
MOL kártyás üzemanyag 2018

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2018

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2017

Közzétéve: 2020-01-06
MOL tankautós üzemanyag 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Kgfb szerződés 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2016

Közzétéve: 2020-01-06
MOL kártyás üzemanyag 2016

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2016

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2015

Közzétéve: 2020-01-06
MOL tankautós üzemanyag 2015

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2015

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pont

 

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pont

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Frissítve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pont

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pont

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása miatt - figyelemmel az EKR rendszer bevezetésére - a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni.

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis