Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntése
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. Az igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli. 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján

Közzétéve: 2022-03-18
Nyilvántartás 2022.03.18.

Dátum Megnevezés
2022-03-18
Nyilvántartás 2022.03.01.
2022-03-01
Nyilvántartás 201911
2020-01-02
Nyilvántartás
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

Bács-Kiskun Megyében jelenleg nincs eltiltott szolgáltató.


Gazdálkodási adatok

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján. 

Jelenleg nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve: 2021-02-09
Villamosenergia kereskedelmi 2021

Közzétéve: 2021-02-09
Villamosenergia kereskedelmi 2020

Közzétéve: 2021-02-09
MOL tankautós üzemanyag 2021

Közzétéve: 2021-02-09
MOL tankautós üzemanyag 2020

Közzétéve: 2021-02-09
MOL kártyás üzemanyag 2021

Közzétéve: 2021-02-09
Kgfb szerződés 2020-2021

Közzétéve: 2021-02-09
Gázenergia kereskedelmi 2021

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2020

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2019

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2019

Közzétéve: 2020-01-06
MOL kártyás üzemanyag 2018

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2018

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2017

Közzétéve: 2020-01-06
MOL tankautós üzemanyag 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Kgfb szerződés 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2016

Közzétéve: 2020-01-06
MOL kártyás üzemanyag 2016

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2016

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2015

Közzétéve: 2020-01-06
MOL tankautós üzemanyag 2015

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2015

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pont

 

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pont

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Frissítve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pont

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pont

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

a közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik (utolsó közzétételi kötelezettség: 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés)

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis