Álláshirdetések

Pályázati felhívás jogtanácsosi munkakör betöltésére

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján pályázatot hirdet Jogtanácsos munkakör betöltésére.

Feladat:

 • Szerződések előkészítése, szerkesztése, véleményezése és jogi állásfoglalások kiadása
 • Jogi képviseleti tevékenység ellátása, képviselet peres és nem peres eljárásokban
 • Kapcsolattartás, együttműködés társszervekkel más szervezeti egységekkel
 • Adatvédelmi felelős tevékenységének ellátása: adatvételemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok változásainak folyamatos figyelemmel kísérése, valamint ehhez kapcsolódó szabályzatok, döntések jogi támogatása, nyilvántartások kezelése, incidenskezelés
 • Belső szabályzatok és dokumentumok előkészítése, jogi megfelelőségének megteremtése
 • A katasztrófavédelmet érintő jogszabályi környezet folyamatos figyelése, javaslattétel a jogszabályi megfelelőség biztosítására

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Jogi egyetemi végzettség jogász szakon, jogi szakvizsga
 • Peres képviseletben gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Pályázathoz csatolandó:

Valamennyi állami és szakmai iskolai végzettséget igazoló okmány másolata, továbbá a pályázó részletes szakmai önéletrajza.

Előnyt jelent:

 • Előny jelent az Adatvédelmi tisztviselői végzettség, illetve az adatvédelmi előírások, ajánlások ismerete
 • Erős felhasználói szintű informatikai ismeretek (MS Office, Excel, Word)
 • Polgári jogi, munkajogi, közigazgatás jogi, valamint büntetőjogi szakterületen szerzett gyakorlat
 • A releváns jogi területek ismerete
 • Határozott fellépés, pontos precíz munkavégzés
 • Kiváló kommunikációs készség, sokrétű feladatok önálló és felelősségteljes ellátására alkalmasság
 • Feddhetetlenség, etikusság
 • Stratégiai gondolkodás, rendszerszemlélet, folyamatszemlélet, csapatmunka
 • Eredményorientált, problémamegoldó attitűd és gondolkodásmód
 • Gyakorlatiasság, terhelhetőség, döntésképesség
 • Önállóság, precizitás
 • Rugalmasság, alkalmazkodó képesség

Munkarend:  

Teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

A munkakör betöltésének időpontja

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35300-1/175/2021 szem, valamint a munkakör megnevezését: jogtanácsos.

Elektronikus úton, Hölzl Krisztina részére a onpf.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.