Igazgatóság vezetői

Ádám József

  • Munkahely: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
  • Rendfokozat: tű. alezredes
  • Beosztás, munkakör: megyei iparbiztonsági főfelügyelő
  • Levélcím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
  • Telefon: (+36-76) 502-014 / (+36-76) 481-241
  • E-mail cím: wbmfrs.nqnz@xngirq.tbi.uh
Ádám József fotója

Önéletrajz:

1993-tól egyetlen állami intézményben dolgozott, kezdetektől fogva a veszélyes anyagokkal tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek hatósági felügyeleti rendszerében. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az ipari és mezőgazdasági üzemek veszélyes anyagokkal végzett tevékenységének kémiai biztonsági engedélyezése és hatósági felügyelete, valamint az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá eső munkahelyek és létesítmények (röntgen, ipari radiográfia, ipari nukleáris mérők és szabályozók, izotóp laboratóriumok, egyéb sugárforrások) tervezése, tervbírálata, ellenőrzése, engedélyezése, továbbá a kapcsolódó balesetelhárítási- és intézkedési tervek véleményezése terén. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti keretei között új szakterületként létrejövő megyei iparbiztonsági főfelügyelőség veszélyes üzemi szakreferensi státuszára történő megkeresést elfogadva, megalakulás óta az iparbiztonsági főfelügyelőség állományában tevékenykedik. Egy évtizedes megyei védelmi igazgatási gyakorlattal rendelkezik.

Nős, két gyermek édesapja.

 

Szakmai pályája:

1993-2012 ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézetének, illetőleg annak jogutód szerveinek munkatársa
2012- Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség
 

Tanulmányok:

1990-1993.: Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
1993-1996.: Államigazgatási Főiskola
 Közigazgatási alap- és szakvizsga;
 Átfogó fokozatú sugárvédelmi ismeretek tanfolyam és vizsga;
 Ionizáló sugárzás és sugárzás elleni védelem területen szakértői működési engedély
 Rendszeres kémiai biztonsági, sugárvédelmi, nukleáris baleset-elhárítási továbbképzések
 BM OKF iparbiztonsági szakképzések