Lelkes diákok, nagyszerű eredmények a megyei döntőben

2013. április 22.

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, Bács-Kiskun megyei döntőjén általános és középiskolások, elméletben és gyakorlatban - az életkori sajátosságoknak megfelelő, játékos formában - adtak számot a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről, április 22-én Ágasegyházán.

Füredi János Ágasegyháza polgármestere köszöntötte elsőként a versenyzőket és a kísérő tanárokat, majd Dr. Farkasinszki Lóránt tű. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megtartotta köszöntő beszédét. A nyitóbeszédet követően Farkasné Fazekas Mária tű. mk. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő ismertette a verseny szabályait és bemutatta az állomásparancsnokokat, majd a csapatok elfoglalták a kihúzott sorszámuknak megfelelő versenyhelyszíneket.

A diákok tizenhárom állomáshelyen, elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg időre. Az elméleti versenyszámban három tesztlapot kellett a versenyzőknek kitölteni polgári védelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági témakörben. Az ár és belvíz, helyi vízkár-elhárítási feladatnál homokzsákból szakszerű elhelyezéssel nyúlgátat kellett építeni, az állomásvezető által meghatározott terepszakasz megvédése érdekében.

Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, szennyezett terepszakaszról történő kimentésénél a diákok a startnál elhelyezett védőruhát szakszerűen felvették, a szennyezett terepen tartózkodó sérülteket hordágyon kimenekítették, majd elsősegélyben részesítették. A résztvevőknek egy a kimenekítéshez, kitelepítéshez szükséges túlélő csomagot kellett összeállítani, úgy hogy a csapat minden egyes tagja a kijelölt pályán - 7 db 70x70 cm-es deszkalap segítségével (mocsárjárás csapatban) – haladt végig, a pálya végén található túlélő csomag összeállításához. A célnál elhelyezett anyagok, eszközök, használati tárgyak közül kiválasztották azt a tíz dolgot, melyet a túlélő csomagban magukkal kell vinniük egy esetleges kitelepítéskor.

Tűzmegelőzés, tűzoltási feladat végrehajtása során a gyerekek megmutathatták a „füstszint alatti területen” mozgásképességüket, illetve a puttonyfecskendő alkalmazásának fogásait. Egy szalagokkal kijelölt pályán a versenyzőknek leragasztott szemüvegű gázálarcban, társuk irányításával kellett a kihelyezett akadályok között végigmenni a menekülési utak kiválasztása, tájékozódás, korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban elnevezésű állomáson.

Nem volt hétköznapi az a feladat sem, amikor a diákoknak egy veszélyes anyagot szállító eszköz feltételezett baleseti helyszínén kellet megmutatniuk, hogyan kell helyesen viselkedni, valamint az ott található táblákat, bárcákat is fel kellett ismerniük. A környezetvédelem, környezetbiztonságnak is szerep jutott ezen a versenyen. A versenyzőknek a kijelölt pályaszakaszon található hulladékok közül ki kellett válogatni és össze kellett gyűjteni az állomásvezető által meghatározott szelektív hulladéktípust. A feladat végrehajtása során a csapat „sítalp” segítségével haladt a pályán.

A térlátást segítő ügyességi és szimbólumok felismerése versenyszámban óriáskockákból veszélyre figyelmeztető szimbólumokat ábrázoló képeket kellett kirakni a tanulóknak. Helymeghatározási feladatnál a diákok térképismeretét mérték fel, hogyan tudnak tájékozódni térkép segítségével, mennyire ismerik a térképi jeleket, jelzéseket. A tűzoltó gépjárművön található eszközöket kellett felismerniük a versenyzőknek az eszközfelismerés állomáson, majd az eszközöket csoportosították attól függően, hogy az tűzoltási, műszaki mentési szakfelszerelés-e, vagy védőfelszerelés.

Az iparbiztonsági activity feladta a leckét egy-egy csapatnak, hiszen nem mindennapi, az iparbiztonsághoz kapcsolódó fogalmak, tárgyak nevét kellett a gyerekeknek elmutogatni, lerajzolni vagy körülírni. A versenyzők sötétben történő tájékozódási képessége és az értékek mentésének gyorsasága volt a feladat a mentés füsttel telített épületből - állomáshelyen. Egy füsttel telített épületben a csapatoknak sérültet és egyéb eszközöket, tárgyakat kellett kimenteniük.

Az általános iskolás korcsoportban:

I. helyezett az Arany János Általános Iskola csapata Kiskunmajsáról

II. helyezett a Szabadszállási ÁMK, Petőfi Sándor Általános Iskola csapata

III. helyezett a Boróka Általános Iskola csapat Bócsáról

 

A középiskolás korcsoportban:

I. helyezett a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Fiúkollégium csapata

II. helyezett a Majsai KÁOSZ Baráti Kör

III. helyezett a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola