Március 1. a Nemzetközi Polgári Védelem Napja

2015. február 27.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlést tartott a Nemzetközi Polgári Védelem Napja alkalmából.

A rendezvényen a Himnuszt követően Gödön Sándor tű. alezredes, a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének ünnepi beszédét hallhatták a megjelentek. Az alezredes szólt arról, hogy a Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet 1991. februári közgyűlése - a Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március elsejei megalakulására emlékezve - minden év március elsejét jelölte ki a Polgári Védelem Világnapjának megünneplésére. Az első Polgári Védelmi Napot 1992-ben tartották. A lakosság védelme azonban sokkal régebbre nyúlik vissza. Csaknem egy évszázaddal ezelőtt a repülés gyakorlati problémáinak megoldásával egy időben felvetődött a repülők hadi szolgálatba állítása is. A légi támadó eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméletek megszületése, a hadseregek állományába tartozó repülőeszközök nagy mennyisége, a repülőkkel megoldható különféle feladatok a 30-as évek közepére már a civil társadalom számára is nyilvánvalóvá tették, hogy egy új háborúban a levegőből nemcsak a csataterekre, hanem a hátországra is csapás mérhető és ezáltal az ott élők élete sem lesz háborítatlan. Az alezredes kiemelte, hogy a korabeli vélemények egybehangzóak voltak azon a téren, hogy egy hatékony védelmi rendszer kiépítése és tevékenységének megszervezése lehet a megoldás, mely tevékenységnek főszereplője a katonaság, de a védelembe be kell vonni a hátország polgári lakosságát is. A hatékony légoltalom az emberek öntevékenységére, önvédelmére is épít, azaz feltételezi, hogy az egyének mindent megtesznek személyük és vagyonuk biztonsága érdekében. A lakosság ilyen irányú védelmi tevékenységének megszervezésére alakult meg a Légoltalmi Liga 1937-ben. A történelmi visszatekintés után a műsor a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak előadásával folytatódott.

Ezt követően emlékplakettek és elismerések átadására került sor. Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Bács-Kiskun megye polgári védelme érdekében nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként emléktárgyat és oklevelet adományozott

Borsos Balázs úrnak, a Felső Bácskai Önkéntes Mentőcsoport parancsnokának,

Dr. Vörös Róbert úrnak, a Sugovica Mentőcsoport parancsnokának,

Novák Zoltán úrnak, a Hírös Vakond Mentőcsoport egységvezetőjének.

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség által alapított Benke László emlékplakett elismerésben minden évben két fő részesül, akik kimagasló munkát végeztek a szövetség célkitűzéseinek megvalósulásában. Ebben az évben, azonban három embernek ítélte oda a díjat a vezetőség, az egyik díjat már csak posztumusz adhattuk át Gyetvai István János úrnak. A díjat felesége vette át. Dr. Ferenczy István, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség tiszteletbeli elnöke, az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő tevékenységéért Benke László emlékplakettet adományozott:

Faludi Éva Szidónia asszonynak, és Lakatos Tamás úrnak, a szövetség kiskunmajsai tagjainak.

A települési mentőcsoportok vezetőinek Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, megyei igazgató nemzeti minősítő okleveleket adott át.

A minősített szervezetek számára egy igazoló okirat kerül kiadásra (nemzeti minősítő oklevél), mely feljogosítja, hogy a mentésben vehessen részt.

 

Budapesten megrendezett központi ünnepségen Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Polgári Védelem Napja alkalmából főigazgatói ajándéktárgyat adományozott:

Telek Zoltánnak, a Bajai Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referensének.

Ünnepség a Polgári Védelem Világnapja alkalmából

Fotó: Jóri András - BM OKF

 

Fotó: Kovács Andrea tű. hadnagy