Bízhatunk a megye fiataljaiban

2015. április 20.

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny Bács-Kiskun megyei döntőjén általános és középiskolás diákok mérték össze tudásukat április 20-án, Ágasegyházán 23. alkalommal. Megyénkben az elmúlt héten tartották a katasztrófavédelmi kirendeltségen, hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon a helyi versenyeket, melyre – a korábbi évekhez hasonlóan – több százan érkeztek versenyzők.

A megyei versenyre továbbjutó csapatokat és a kísérő tanárokat Füredi János Ágasegyháza polgármestere köszöntötte, Farkasné Fazekas Mária tű. mk. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő bemutatta a versenybírókat, az állomásparancsnokokat, valamint ismertette a verseny szabályait. Ezt követően a csapatok elfoglalták helyüket, a csapatkapitányok által kihúzott sorszámoknak megfelelő versenyállomásokon.

Tizenhárom állomáshelyen elméleti és gyakorlati feladatok vártak a lelkes és felkészült diákokra. A tűzoltósági, a polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterületek témaköreit felölelő tesztlapok kitöltésénél a versenyzők számot adtak elméleti tudásukról, mely magába foglalta a jogszabályi, szakmai és az eljárási ismereteket, a viharjelzéseket és riasztásokat is.

Igazi csapatként kellett együttműködniük a diákoknak a tűzmegelőzés és tűzoltás állomáshely feladatának végrehajtásakor. A felállított akadálypálya egy lakást szimbolizált, melyben tűz keletkezett. A pályán elhelyezett bábukat guggoló járásban - a füsthatár alatt - gyűjtötték össze, majd a célnál lévő puttonyfecskendőhöz futottak, ahol beletöltötték az odakészített vizet és a gúlába rakott dobozokat ledöntötték a vízsugárral. Rendhagyó volt a kimenekítéshez, kitelepítéshez szükséges túlélő csomag összeállítás állomáshelyének megközelítése, hiszen a csapatnak a kijelölt pályán hét 70x70 centiméteres deszkalap segítségével - (mocsárjárás csapatban) – kellett végighaladni. A célnál elhelyezett anyagok, eszközök, használati tárgyak közül választották ki azt a tízet, melyet a túlélő csomagban magukkal kell vinniük egy esetleges kitelepítés során. Az elsősegélynyújtás elvégzése során két diák – védőruhában, hordágy segítségével - kimentette a földön fekvő sérülteket a feltételezés szerint veszélyes anyaggal szennyezett területről. A sérült ellátását a „feltételezett szennyezéssel” nem érintett csapattag végezte.

A következő állomáshelyen fontos szerep jutott a környezettudatos nevelésnek, a környezetvédelemnek. A végrehajtott feladat a versenyzők ismereteit és készségét mérte fel a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok szelektálásával kapcsolatban. Az iparbiztonsági activity-ben a korosztályuknak megfelelő feladványokat rajzolták, mutogatták el vagy írták körül az activity játék szabályait követve a fiatalok. A térlátást segítő ügyességi és szimbólumok felismerése versenyszámban óriáskockákból veszélyre figyelmeztető szimbólumokat ábrázoló képeket raktak ki a tanulók, valamint azonosítaniuk kell a veszélyes anyagok jeleit, jelzéseit. A versenyzők tájékozódási képességét, a térképészeti alapfogalmak ismeretét és a tájoló helyes használatát mérte fel a helymeghatározási állomáson végrehajtott feladat. Ezen az állomáshelyen töltötték ki a résztvevők a Magyarország tavainak viharjelző rendszereiről megfogalmazott kérdéseket tartalmazó tesztlapot is.

A tízes állomáson egy füsttel telített épületben való tájékozódás mellett a csapatoknak különböző, előre meghatározott tárgyakat kellett megtalálni és kihozni a szabad levegőre. A tűzoltó gépjárművön található tűzoltó szakfelszerelések elnevezésének, kategóriájának ismerete és a védőfelszerelések felismerése sem okozott gondot a versenyzőknek. A Közlekedésbiztonsági tesztlap kitöltése után a tanulók egy kerékpáros ügyességi feladatot hajtottak végre. Az ár- és belvíz, helyi vízkárelhárítási állomáshelyen egy meghatározott terepszakasz bevédése érdekében szakszerűen megtöltött homokzsákokból szabályos ideiglenes védmű (nyúlgát) építése volt a feladat.

A verseny végén minden csapattag 1 darab katasztrófavédelmi emblémával ellátott pólót kapott ajándékba, melyet az eredményhirdetésen már viseltek.

A fárasztó délelőtti megmérettetést követően jólesett az ebéd, majd ezt követte a várva várt eredményhirdetés. 

 

A verseny eredményei kategóriánként:

Az általános iskolás korcsoportban:

I. helyezett: Aranyosok- Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Kiskunmajsa;

II. helyezett: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kerekegyháza;

III. helyezett: Általános Iskola, Kunfehértó.

A középiskolás korcsoportban:

I. helyezett: Aranycsapat - Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Kiskunmajsa;

II. helyezett: Szentistváni Baráti Kör, Baja;

III. helyezett: Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Bajmok (Szerbia).

Különdíjak:

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) különdíja: Kiskunmajsai Aranyosok, Kunfehértói Általános Iskola, Aranycsapat-Kiskunmajsa valamint a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium csapata.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság külön díjai a közlekedésbiztonsági állomáson legmagasabb pontszámot elérőknek: a Kiskunmajsai Aranyosok és a Jánoshalmi FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági szakképző Iskola és Kollégium.

A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság Elnökének különdíját Faludi Éva és Krizsánné Trója Dolli, a két I. helyezett csapat felkészítő pedagógusa kapta.

Füredi János Ágasegyháza polgármesterének ajándék csomagját a Bajmoki (Szerbia) Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata kapta.

 

Gratulálunk a megyei versenyen résztvevő valamennyi csapatnak!

 

MEGYEI EREDMÉNYEK

Csapat neve                                   

  (Általános iskolai korosztály)

 

 

Pontszám

Helyezés

"Kiskunmajsai Aranyosok"

420

I.

Móra Ferenc Általános Iskola, Kerekegyháza

393

II.

Kunfehértói Általános Iskola

373

III.

Bajai Szentistváni Általános Iskola

334

IV.

Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

333

V.

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Foktői Magyar László Általános Iskolája

327

VI.

Csapat neve                                        

   (Középiskolai korosztály)

 

 

Pontszám

Helyezés

"Aranycsapat"

434

I.

Bajai Szentisváni Baráti Kör

386

II.

Bajmok ÖTE (Szerbia)

372

III.

Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

356

IV.

Szabadszállási Baráti Kör

355

V.

Jánoshalmi FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

352

VI.

Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

347

VII.