Március 1. a Nemzetközi Polgári Védelem Napja

. .

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg a Nemzetközi Polgári Védelem Napjáról.

Az ünnepséget dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően a meghívott vendégek és az állomány Szabó Antal tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő ünnepi beszédét hallhatták. „Az I. világháborút követően a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére a legtöbb európai országban a kor kihívásaira reagálva megalakították az első állandó légoltalmi szervezeteket” – idézte fel az alezredes a történelmi múltat. Beszédében kiemelte, hogy a társadalmunkra leselkedő veszélyek az idő múlásával nem tűntek el, megváltoztak, a feladat azonban maradt. A feladat, az emberi élet az anyagi javak védelme az önkéntes, a köteles és a hivatásos szervezetek összefogásával – az elődeink megszerzett tapasztalatának felhasználásával - a rendelkezésre álló technológia széleskörű alkalmazásával.

Az ünnepi beszéd után Petőfi Sándor: Az Alföld című versét Bak Barbara, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulója szavalta el. A rendezvény a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Klarinét együttesének színvonalas műsorával folytatódott.

Új hagyomány indult útjára, melynek keretében az önkéntes mentőcsoportok egy saját készítésű kisfilmben mutatják be a tevékenységüket, eddigi munkájukat, beavatkozásaikat. Az ünnepségen a Kiskunfélegyházi Járás Móra Mentőcsoportjának, a Bajai Járás Sugovica Mentőcsoportjának, és a Kiskunhalasi Járás Tüzes Kunok Mentőcsoportjának kisfilmjét tekinthették meg a résztvevők.

Ezt követően elismerések és emlékplakettek átadására került sor.

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az eddig végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként dicséretben részesítette és ajándéktárgyat, valamint emléklapot adományozott:

Kiskunfélegyházi Járás Móra Mentőcsoportjának,

Bajai Járás Sugovica Mentőcsoportjának,

Kiskunhalasi Járás Tüzes Kunok Mentőcsoportjának.

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Bács-Kiskun megye polgári védelme érdekében nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként emléktárgyat és oklevelet adományozott:

Eke Edinának, a Bócsai Polgármesteri Hivatal dolgozójának,

Kósa Istvánnak, a Móra Mentőcsoport parancsnokának,

Gáspár Lászlónak, a Bajai Helyi Védelmi Bizottság titkárhelyettesének.

 

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes hosszú időn át végzett kiemelkedő közbiztonsági referensi tevékenysége elismeréseként, valamint nyugállományba vonulása alkalmából emléktárgyat és oklevelet adományozott:

Zsorda Józsefnének, Dunavecse Város közbiztonsági referensének,

Péli Zoltánnak, Soltvadkert Város közbiztonsági referensének.

 

A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség által alapított Benke László emlékplakett elismerésben minden évben két fő részesül, akik kimagasló munkát végeztek a szövetség célkitűzéseinek megvalósulásában. Benke László emlékplakettet Mészáros Zoltán tű. alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke adta át, az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő tevékenységéért:

Seresné Farkas Júliának, a Fercom System Kft. ügyvezető igazgatójának,

Tóth Árpádnak, Bácsalmás Város alpolgármesterének.

Az ünnepség zárásaként pohárköszöntőt mondott Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, a Megyei Polgári Védelmi Szövetség tiszteletbeli elnöke. Beszédében hangsúlyozta: „A nehéz időszakokban mutatkozik meg igazán, hogy egy-egy jó ügy, olyan hatással bír, amelyhez tömegével csatlakoznak az emberek.” Kiemelte, hogy a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség tiszteletbeli elnökeként fontosnak tartja, hogy még többen megismerjék, támogassák a szövetség munkáját. Ennek előmozdításáért mindent megtesz a jövőben.

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi polgári védelmi ünnepségén az országból negyvenketten vettek át miniszteri, illetve főigazgatói elismerést. Bács-Kiskun megyéből ketten részesültek elismerésben kimagasló szakmai munkájukért.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Polgári Védelem Napja alkalmából, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette tűzoltó ezredessé, és dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója befogadta a katasztrófavédelem ezredesi karába Farkasné Fazekas Mária tűzoltó alezredest, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelőjét.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Balog Kittinek, Kecskemét közbiztonsági referensének.

 

Fotó: Kovács Andrea tű. főhadnagy


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap