Csapatban az erő! – Általános és középiskolás diákok versenyeztek a megyei fordulón

2018. április 11.

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntőjében mérhették össze tudásukat, felkészültségüket a helyi versenyek általános és középiskolás diákjainak első helyezett csapatai április 11-én, Ágasegyházán. A korábbi évekhez hasonlóan több száz versenyző érkezett a katasztrófavédelmi kirendeltségeken, hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon - az elmúlt héten - megrendezett helyi versenyekre.

A rendezvényt Gyapjas János tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg. A versenyzőket és a felkészítőket Szabó Antal tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő is köszöntette, majd bemutatta az állomásparancsnokokat. A technikai értekezlet keretében ismertette a verseny szabályait, majd a csapatok elfoglalták helyüket a kihúzott sorszámuknak megfelelő versenyállomásokon.

A csapatok tagjai izgatottan várták, hogy a tizenhárom állomáshely milyen kihívásokat tartogat számukra. A teljesítendő feladatokat, feladványokat a szervezők a diákok életkori sajátosságainak figyelembevételével állították össze. A versenycsapatok tagjai a felkészítő tanárok, tűzoltóparancsnokok lelkiismeretes iránymutatásával, szabadidejüket nem kímélve – tanítási órák után és hétvégéiken is – fáradhatatlanul készültek a helyi versenyekre, majd a továbbjutók a megyei próbatételre. A diákok a felkészülés során számos olyan veszélyhelyzeti ismerettel gazdagodnak, melyeket a mindennapi életük során használni tudnak, ezzel is erősítve a magukról és társaikról való gondoskodás képességét és a felelősségteljes gondolkodásukat.

A versenyzőknek a harminc kérdésből álló tesztlap kitöltésekor a katasztrófavédelmi, a tűzoltósági, a polgári védelmi és az iparbiztonsági szakterületek témaköreit felölelő kérdésekre kellett helyes válaszokat adniuk. A második állomáshelyen a vízkárelhárítási és lakosságvédelmi ismereteik alapján kellett bejelölniük térképen az elöntött területet, meg kellett nevezni a veszélyeztetett települést és fel kellett sorolni öt szükséges lakosságvédelmi intézkedéstípust. A következő helyszínen egy ellennyomó medence építése volt a feladat. Fontos volt, hogy a diákok megfelelően töltsék meg a homokzsákokat és azokat szakszerűen helyezzék el az ideiglenes védmű készítése során. A gyermekek tudatos környezetvédelemre nevelésének is jutott szerep a versenyen, amikor a fiataloknak a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megfelelően kellett a hulladékot szétválogatni, majd azt a megfelelő gyűjtődobozba helyezni. A következő helyszínen a fiatalok feladata igen összetett volt. Első körben bejelentést kellett tenniük egy szimulált veszélyes anyagot szállító jármű balesetéről, majd a háztartásban előforduló veszélyes anyagokat kellett felismerniük, valamint veszélyességi bárcákat kellett beazonosítaniuk. A hatodik állomáshelyen a csapatok tagjai szusszanhattak egy kicsit, itt ugyanis ismertetőt kaptak a Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoportról (INSARAG). Az INSARAG, több mint 80 ország és katasztrófareagáló szervezet globális hálózata az ENSZ égisze alatt, a városi kutatással és mentéssel (USAR) kapcsolatos témákkal foglalkozik. A közlekedésbiztonsági állomáshelyen a tanulók egy tesztlapot töltöttek ki, majd egy kerékpáros ügyességi feladatot hajtottak végre egy szlalompályán. A tűzoltókészülék jelzéseinek ismerete, a tűzjelzés szabályai, a tűzoltó védőfelszerelés használata, a szakszerű tűzoltói szerelés valamint a tűz oltása sem okozott gondot a versenyzőknek. Ezt követően egy feltételezett földrengés következtében a romok alá szorult sérülteket mentették és részesítették elsősegélybe a diákok. A tizenegyes állomáshelyen töltötték ki a résztvevők a Magyarország tavainak viharjelző rendszereiről megfogalmazott kérdéseket tartalmazó tesztlapot. Az utolsó előtti feladatnál a diákoknak az asztalon elhelyezett harmincöt tárgyból húszat kellett kiválasztani, amit tartalmaznia kell a kimenekítéshez, kitelepítéshez szükséges veszélyhelyzeti csomagnak. A „bűvös tizenhármas” állomáshelyen a versenyzőknek négy kötéstípust kellett időre megkötniük, valamint tűzoltó szakfelszerelés felismerése volt a feladat.

 

 A verseny eredményei kategóriánként:

 

Az általános iskolás korcsoportban

I. helyezett Szent József Katolikus Általános Iskola - Kiskunhalas

II. helyezett Hartai Ráday Pál Általános Iskola

III. helyezett Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola

 

 A középiskolás korcsoportban

I. helyezett Szent Benedek Általános Iskola és AMI PG Tagintézménye - Kiskunfélegyháza

II. helyezett Lajosmizse ÖTP-Mizsei Titánok

III. helyezett FM ASZK Mezőgazdasági Szakközépiskola - Jánoshalma

 

Gratulálunk!

 

Fotó: Kovács Andrea tű. főhadnagy