Tartalomjegyzék

Évértékelő tiszti értekezlet Bács-Kiskun megyében

2020. február 14.

Évértékelő és feladatszabó tiszti értekezletet tartott a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméten. A rendezvényen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, országos humánszolgálat-vezető képviselte. Az állománygyűlésen a társ- és együttműködő szervezetek vezetői, a főfelügyelők, a kirendeltségvezetők, a tűzoltóparancsnokok, valamint az igazgatóság tiszti állománya vett részt.

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, megyei igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd az ezredes évértékelő beszédében részletes tájékoztatást adott - minden szakterületet érintően - az elvégzett katasztrófavédelmi feladatokról. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a tavalyi évben kiemelt és elsődleges feladat volt a káresemények bekövetkezésének megelőzése. Megelőzni minden bajt, amit csak lehet – megmenteni mindenkit, akit csak lehet – megmenteni mindent, amit csak lehet, az igazgatóság hatáskörébe tartozó eszközrendszerrel és a partnereinkkel együttműködve. A feladat komplex, melynek részét képezi a lakosság, az ügyfelek és a biztonság megteremtéséért felelős szereplők tájékoztatása éppúgy, mint a hatósági, a szakhatósági engedélyezési eljárás, az ellenőrzés, valamint a káreseményt követő hatósági, szakmai elemző, értékelő munka. Az ezredes mindemellett szólt az igazgatóságot érintő korszerűsítésekről és fejlesztésekről, a technikai ellátottság színvonalának javulásáról. Az igazgatóság gépjárműparkja egy szimplafülkés erdőtüzes vízszállítóval és egy magasból mentővel gyarapodott. A vízszállító a kiskunfélegyházi, a magasból mentő pedig a bajai hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatába állt. Az ingatlangazdálkodási szakterületen kiemelt feladat volt a KEHOP - 1.6.0 pályázatok keretében felépítendő kiskőrösi és kecskeméti laktanya előkészítő feladatainak elvégzése. Kiskőrösön a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, Kecskemét vonatkozásában az újbóli közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént. Az igazgató büszkén szólt arról is, hogy az állomány felkészültségét, elhivatottságát, szakmaszeretetét és szakmai tudásszintjének erősödését jól tükrözi, hogy 2019-ben a szakmai és a sportversenyeken - a megyei csapatok - dobogós helyezéseket értek el. 

A részletes beszámolót követően Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes értékelte az igazgatóság tavalyi tevékenységét. Beszédében leszögezte, hogy tudatos tervezéssel, határidők betartásával az előre meghatározott célok teljesültek, az állomány a katasztrófavédelem területi szintű feladatait eredményesen látta el. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kockázat alapú munkavégzése, a tűzoltók szakmai tevékenysége elismerésre méltó. A klímaváltozás miatt növekedett a szélsőséges időjárási események száma, ezért az eddiginél is fontosabb a tudatos szakmai és technikai felkészülés a munkák elvégzéséhez, melyben a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók mellet az önkéntesek is élen járnak. Az ezredes asszony továbbá szólt a hatósági tevékenységről, az oktatás, képzés fontosságáról, a fejlesztésekről, valamint a szakmai és a sportversenyeken elért kimagasló eredményekről is. Kiemelte, hogy szakmai területek munkájának sikeréhez a hivatali, a gazdasági és humán szakterületen dolgozó állomány is nagymértékben hozzájárult.

Az értékelés végén Farkasinszki Lóránt köszönetet mondott az állománynak a felkészült, pontos munkavégzésért, a társszervek megjelent képviselőinek pedig a sikeres együttműködésért.