Tartalomjegyzék

Elismerték a legkiválóbbakat

2020. március 23.

Hagyományosan március 15-én ismeri el a köztársasági elnök azokat, akiknek tevékenysége túlmutat az alapvetően elvárhatón, tevékenységük országos viszonylatban is példaértékű, követendő.

Ugyanezen a jeles napon a belügyminiszter azokat részesítette elismerésben, akik saját testi épségük kockáztatásával segítettek a bajbajutottakon. A katasztrófavédelem állományában több olyan kolléga is szolgál, akit munkája, vagy pillanatnyi helyzetfelismerése kiemelt a hétköznapi hősök sorából, és érdemesnek bizonyult a magas rangú elismerésre. 

Nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-esForradalom és Szabadságharc 172. év-fordulója alkalmából dr. Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Csikós Zoltán Péter tűzoltó zászlósnak, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 2020. március 15-i hatállyal tűzoltósági tanácsos címet adományozott Ormándi Attila tűzoltó alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főügyeleti Osztály kiemelt főelőadójának.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szolgálati feladatai kiemelkedő ellátása elismeréseként 2020. március 15-i hatállyal soron kívül előléptette tűzoltó századossá Kapás Lajos tűzoltó főhadnagyot, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadóját.

Munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Kuzsilek Ákos tűzoltó főtörzsőrmestert, a Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát és Szűcs Sándor tűzoltó főtörzsőrmestert, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság referensét.

 

Csikós Zoltán Péter tű. zászlós 1986. februárjában kezdte pályafutását a Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága állományába, közalkalmazotti jogviszonyba. Kezdetben anyagi, technikai előadóként dolgozott. 1999. június 1-jén került hivatásos szolgálati jogviszonyba, beosztott tűzoltói beosztásba. 

Kiemelkedő munkája elismeréseként a Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka több mint tíz alkalommal részesítette dicséretben és jutalomban. 2018-ban Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Év Kecskeméti Tűzoltója címmel tüntette ki. Csikós Zoltán Péter több mint két évtizedes tűzoltó pályafutása során számos kiemelkedő jelentőségű káreset, erdőtűz felszámolásában vett részt. Tapasztalatait szívesen adja át a fiatalabb tűzoltóknak. Szakmai tudása kiemelkedő, példaként állítható a fiatalabb tűzoltók elé. Fizikai terhelhetősége, szellemi frissessége figyelemre méltó. Hivatástudata páratlan, több mint 60 évesen is a tűzoltóság szolgálatában áll. Csikós Zoltán Péter tű. zászlós több mint 20 éves beosztott tűzoltói beosztásban végzett kimagasló szakmai munkájával, tudásával, hivatástudatával méltán vívta ki elöljárói megbecsülését.

Ormándi Attila tű. alezredes 1994. február 1-jén kezdte szakmai pályafutását a Kecskeméti Tűzoltó-parancsnokság állományában, beosztott tűzoltóként. Még ebben az évben tűzoltó alaptanfolyamot végzett, majd elkezdte a tűzoltó technikusképző szakot. A végzettség megszerzésekor tűzoltó hadnaggyá nevezték ki.  Első tiszti beosztása a tűzmegelőzési osztályon előadó munkakör volt. Pályafutása során a tűzmegelőzési osztályon főelőadó, majd Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságán szolgálatparancsnok-helyettes, ezt követően szolgálatparancsnok volt. A tűzoltó-parancsnokságon 2008. július 31-ig dolgozott, ezt követően a területi szerv állományába került át, mint ügyeletes, majd a tűzoltósági főfelügyelőségen teljesített szolgálatot. Kiemelkedő munkájának köszönhetően a 2012. április 1-jei szervezet átalakítás kapcsán felkérték a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt főreferensi státuszának betöltésére, ahol jelenleg is dolgozik.

A különleges veszélyhelyzetekben higgadtságával és rendkívüli munkabírásával példát mutat társai számára. Rátermettségét és magas színvonalú szakmai tudását már több nagyobb tűzesetnél és káresetnél bizonyította. Több mint 26 éves szakmai múlttal rendelkezik a mentő tűzvédelem területén. Ez idő alatt nagy szakmai és tárgyi tudásra tett szert. Rendszeres résztvevője az országos tűzvizsgáló versenyeknek, ahol a kétfős Bács-Kiskun megyei csapat meghatározó tagjaként, érdemben járul hozzá a dobogós helyezésekben megmutatkozó kiváló eredményekhez.  Jól ért tűzoltó társai nyelvén. A hivatásos szolgálat mellett az önkéntességre is nagy hangsúlyt fektet. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat képviseletében kiemelkedő helytállással és példamutatóan vett részt több tűzesetnél. KMSZ parancsnokként elhivatott. A KMSZ beavatkozások során nevezett példamutató magatartása a szolgálatot teljesítő beosztott tűzoltó állomány előtt követendő példaként állítható. Az eltelt 26 év alatt szakmai tudásával, hivatástudatával kivívta elöljárói megbecsülését.

Kapás Lajos tű. főhadnagy 2003. január 1-től 2006. június 30-ig a Tiszakécskei Önkéntes Tűzoltóságon teljesített szolgálatot. 2006. júliusában került hivatásos állományba a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra beosztott tűzoltó beosztásba. 2009. szeptember 1-től szerparancsnok, 2011. április 1-től különlegesszer-kezelő, 2012. január 1-től megbízott szolgálatparancsnok. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elvégzése után, tiszti kinevezésével egyidejűleg, 2013. augusztus 20-tól szolgálatparancsok lett. Jelenlegi beosztását a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálaton, 2018. július 1-től látja el. Beavatkozó tűzoltóként szerzett tapasztalatait kiválóan tudja alkalmazni a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat beavatkozásai során. Legjobb tudása szerint tesz eleget az elöljárói által kiadott parancsnoknak, illetve a jogszabályok által támasztott követelményeknek. Aktivitása, munkatempója és feladatvállalása példaértékű az állomány számára. Kivételes a fizikai és pszichikai terhelhetőséggel rendelkezik. Az általános és szakmai ismeretek elsajátítására, szinten tartására, a fiatalabb állománynak való átadására kiemelt hangsúlyt fektet. Szolgálatellátása során megköveteli a rá bízott állománytól is a pontos, szakszerű munkavégzést. 

Kuzsilek Ákos tű. főtörzsőrmester 2003. július 1-jei hatállyal került kinevezésre Baja Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságra, beosztott tűzoltó beosztásba. 2018. május 1-je óta tölti be a szerparancsnoki beosztást. Már a kezdetektől kiemelkedő teljesítményt nyújtott, az elvégzendő tanfolyamokat, iskolákat is kitűnő eredménnyel zárta.  Sokáig megbízott szerparancsnokként tevékenykedett, munkáját kimagasló szinten végezte. Szakmaszeretete, elhivatottsága, lelkiismeretessége, szakmai rutinja példaértékű mindenki számára. Fontos részére a csapatösszetartás, mindent elkövet, hogy környezetében az emberek jól érezzék magukat. A csoport életében jelentkező konfliktusok kezelésében aktív, higgadt véleményformálással a teljes körű közmegelégedést szolgáló megoldásokra törekszik. Tapasztalatait szívesen osztja meg a fiatal tűzoltók képzése során. Szakmai kérdésekben gyakran konstruktív javaslatokat tesz, melyet elöljárói nagyra értékelnek. Elméleti és gyakorlati tudása kiemelkedő. Szerparancsnokként higgadt, határozott döntéseket hoz, szakmájából adódóan nagy rálátása és tapasztalata van a műszaki mentési feladatok végrehajtására.

Szűcs Sándor tű. főtörzsőrmester 2011. 12. 1-jei hatállyal került kinevezésre a Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltói beosztásba. 2017. áprilisától megbízással, majd a műveletirányító referens tanfolyam elvégzése után, októbertől referens, műveletirányító. Munkáját beosztásba kerülése óta kiválóan végzi, a műveletirányítás során használt informatikai rendszereket teljes körűen ismeri, kifogástalanul kezeli. Az eseménykezelés során alkalmazott jogszabályokat naprakészen ismeri. Munkatempója, feladatvállalása példaértékű. Pszichés terhelhetősége kivételes. Vállalt feladatait önállóan, pontosan és felelősséggel teljesíti. Munkája során fogékony az új eljárások, és módszerek iránt, megfelelően alkalmazza azokat, tapasztalatait hatékonyan adja át a fiatalabb társainak.