HOGY A VIHARBA NE...

2020. május 11.

A lakosság mind a megelőzés, mind a mentés esetén számíthat a tűzoltókra, a katasztrófavédelemre. A célunk, hogy a személyi sérüléseket és a vagyoni kárt minden rendelkezésünkre bocsátott jogi (hatásköri), személyi és tárgyi eszközzel megelőzzük, baj esetén minél hamarabb segítsünk, mentsünk.

Ez a tájékoztató is az állampolgárok segítése érdekében a baleseteket, a személyi sérülést és az anyagi kárt megelőző céllal készült. A jogi helyzet és a felelősségi szabályok ismerete hozzásegít a jogkövető magatartás tanúsításához.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei részére az utóbbi időben egyre több, nagy méretű fával kapcsolatos közérdekű bejelentés és panasz érkezett. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt a lakosság egyre inkább tart attól, hogy magánterületen lévő nagyobb fák vihar esetén életveszélyt jelentenek, és anyagi kárt okozhatnak.

Elsődleges javaslatunk, hogy mindenki a saját ingatlanán lévő fa esetében vizsgálja meg, hogy az a méretéből, elhelyezkedéséből vagy állapotából kifolyólag a saját vagy szomszédjai szempontjából jelenthet-e veszélyt. Ilyenkor nem elég a múltbeli tapasztalatokra hagyatkozni, mert a klímaváltozás hatásai mind a természeti, mind az épített környezet veszélyeztetettségét bizonyítottan növelik. Gyakoribbak a településeket is veszélyeztető szélsőséges időjárási események korábban nem jellemző évszakokban is. Rendszeresek a lokális és nagyobb területre kiterjedő viharok jelentős csapadékkal, jéggel. A felázott talajból a fákat gyökerestől kidönti a nagy erejű szél, a faágak leszakadását okozza az ónos eső és a már kizöldült fák esetében is a tapadó hó.

Ezért javasoljuk, hogy mindenki gondosan ügyeljen fái méretére és egészségére, tegye meg azokat a megelőző óvintézkedéseket (visszametszés, fa cseréje stb.), ami érdemben csökkenti vagy teljesen megszünteti a baleset kockázatát, a kár mértékét, a kártérítési felelősségből eredő helytállási kötelezettséget. Legyünk együttműködőek szomszédjainkkal, egyeztessük érdekeinket, hogy a zöld környezetünk úgy tudjon megmaradni, hogy az veszélyt ne jelentsen.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § kimondja, hogy tilos a fás szárú növények felületének jogellenes - a 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal ellentétes - megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.

4. § (1) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.

(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról.

A Kormányrendelet 4.§ (3) bekezdés rendelkezéseinek – mely szerint a használó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről – elmulasztása esetén a Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése szerint az illetékes jegyző a tulajdonost az előírások teljesítésére kötelezheti.

 

Ki kell emelni, hogy az Igazgatóság az állampolgárok magánjogi vitáiba nem avatkozhat be, ezért magánterületen, kizárólag abban az esetben van lehetősége fa kivágására, amennyiben az az élet- és vagyonbiztonságot bizonyítottan, és közvetlenül fenyegeti. Ezt mi minden bejelentés esetében vizsgáljuk.

Létezik azonban megoldás a problémára, hiszen törvényi rendelkezés mondja ki, hogy a tulajdonos köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.  Amennyiben a fa és annak állapota a szomszéd birtokost szükségtelenül akadályozza, zavarja, illetve kárt okoz, úgy lehetősége van birtokvédelmi és kártérítési igényt, mint magánjogi vitát, a polgári jog szabályai szerint érvényesíteni. A birtokos egy éven belül a jegyzőtől és a bíróságtól is kérheti a zavarás megszüntetését. Abban az esetben, ha a jogsértést követően egy év már eltelt kizárólag a bíróság előtt érvényesítheti igényét.

Felmerülhet olyan esetkör is, amikor a fa a szomszédos ingatlanban kárt is okoz ilyenkor a kárigényt, mint szerződésen kívüli kárt bíróság előtt lehet érvényesíteni.

Kérjük a telektulajdonosokat, hogy javaslatainkat fogadják meg, törekedjenek arra, hogy jogvita nélkül érjék el a kívánt biztonsági szintet.