Tartalomjegyzék

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje

2020. szeptember 14.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei tűzoltó állománygyűlést és szoborszentelő ünnepséget tartott, a rendezvénynek Baja városa adott otthont.

A Himnuszt követően dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket és az állományt, majd megtartotta ünnepi beszédét. Az ezredes beszédében kiemelte, hogy a mai nap ünnep, de rendhagyó és rendkívüli nagyon sok szempontból! „A megyei állománygyűlés rendhagyó azért is, mert kerek évfordulókat ünneplünk idén, olyan évfordulókat amelyeknél érdemes megállni egy pillanatra és végiggondolni kik vagyunk, melyek azok az értékek amelyek minket tűzoltókat meghatároznak és mi a helyünk és szerepünk ebben a társadalomban!” Az igazgató büszkeséggel szólt Bács-Kiskun megye minden tűzoltójáról, az önkéntesekről, az önkormányzati, a létesítményi és a hivatásos tűzoltókról egyaránt, hisz mindannyian elismert helyett vívtak ki szakmai körökben maguknak az országban. Dr. Farkasinszki Lóránt megragadta az alkalmat és köszönetét fejezte ki az igazgatóság együttműködő partnereinek - az állami, az önkormányzati és a civil szereplőknek - azért a támogatásért és közös munkáért, amely révén sikerül a célokat az értékek megtartása mellett elérni. „A mai nap alkalom arra is, hogy megköszönve kollegáink és partnereink munkáját elismeréseket adjunk át, ezzel is kiemelve egy-egy kollégát a többiek közül minden évben, kihangsúlyozva azt, hogy az egyén többlet erőfeszítése hozzá tud járulni a közösség sikeréhez. Sok egyéni erőfeszítés összefonódásából adódik az a közös eredmény, siker, amelyre méltán lehetünk büszkék!” Szent Flórián örökségét jól őrizzük, ápoljuk, továbbadjuk és bízom abban rendíthetetlenül, hogy a tűzoltók közösségi ereje mindaddig fennmarad, amíg az embereknek segítségre van szüksége – zárta beszédét az igazgató.

A megyei igazgató szavait követően az állománygyűlés ünnepi műsorral folytatódott. A résztvevők elsőként a Bajai Fiatalok Színházának színvonalas előadását láthatták, majd egy zenés összeállítás következett a Katasztrófavédelem Központi Zenekar előadásában. Az állománygyűlésen elismerések átadására került sor.

A Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Kristóf András Szabó József emléklapot adott át:

A hivatásos állományból Márton Mihály tűzoltó őrnagynak, a Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokának.

Márton Mihály tű. őrnagy 1991-ben szerelt fel a bajai tűzoltóságra. Már a kezdetektől kiemelkedő teljesítményt nyújtott, elvégzendő tanfolyamokat, iskolákat is kitűnő eredményekkel zárta. Gépkocsivezetői feladatokat látott el, majd látva képességeit, elöljárói támogatták magasabb beosztásba való előmenetelét. Főiskolai tanulmányai után 2009-től szolgálatparancsnokként tevékenykedik.  Munkáját hosszú ideje kimagasló szinten végzi. Szakmaszeretete, elhivatottsága, higgadtsága, lelkiismeretessége, szakmai rutinja példa értékű mindenki számára. Fontosnak tartja a csapatösszetartást. Kiemelkedő a sport iránti elkötelezettsége. Sárkányhajó és kismotorfecskendő versenyek szervezésében, lebonyolításában élen jár.

Az önkormányzati tűzoltóságok állományából Igaz Istvánnak, a Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának.

Igaz István 22 éve tagja a Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságnak, ahol 2012. július 1-től parancsnoki feladatokat lát el. Hivatástudata, másokon való segíteni akarása már a belépésekor kialakult. Munkáját megbízhatóan, példamutatóan végzi a mai napig. Vezetőként is részt vesz az esetek felszámolásában, társai számíthatnak szakmai tudására, több éves tapasztalatára. Magatartása, szakmai hozzá állása az állomány belső munkájában domináns, problémáikkal bizalommal fordulhatnak hozzá. Az egyik legfontosabb feladatnak az ifjúság nevelését tartja. A Bács-Kiskun megyei tűzoltófavágó - versenyek szervezésében, lebonyolításában nagyban kiveszi a részét. 

Szabó József emléklap elismerést, önkéntes kategóriában a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség Jancsovics Zsoltnak, a Kiskőrösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének ítélte oda. 

Több generációra visszatekintve, a kiskőrösi Jancsovics család élete szorosan összeforrt a tűzoltósággal, az önkéntes tűzoltó egyesülettel. Jancsovics Zsolt már kicsi gyermekként megérezhette az önkéntes segítségnyújtás élményét, hiszen nap mint nap részt vett édesapjával az egyesület életében, munkájában. Előbb gyermek tűzoltóként, majd ifi tűzoltóként és felnőtt tűzoltóként a mai napig erősíti a helyi egyesület versenycsapatát. A megyei tűzoltó szövetség vezetésében is tisztséget tölt be több éve. Munkássága alatt a kiskőrösi egyesület székháza megújult, eszközparkja jelentősen gyarapodott, melyhez helyi érdekérvényesítő készsége jelentősen hozzájárult. Beavatkozóként, gépkocsivezetőként is gyakran van jelen az eseményeknél. 2019-ben közel száz esetben vett részt káresemények felszámolásánál.

Szabó József emléklapot a 2014. december 3-án elhunyt Szabó József nyugállományú tűzoltó ezredes, Kecskemét megyei jogú város egykori tűzoltóparancsnokának emlékére alapította a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség. Az emléklap azon tűzoltónak ítélhető oda, aki tűzoltó munkásságával, magatartásával méltónak bizonyul Szabó József nyugállományú tűzoltó ezredes által bejárt életút követésére. Az emléklap először 2015-ben került kiadásra.

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Tisztje” címet adományozta

Agócs Sándor tű. főhadnagynak, a Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjének. 

Agócs Sándor 2008-ban szerelt fel a bajai tűzoltóság állományába, mint gépkocsivezető. 2015-től műszaki biztonsági tiszt. Megbízható, lelkes, munkáját folyamatosan önállóan, és felelősségteljesen végzi A tűzoltóság, az őrs, a kirendeltség, és a vízügyi területen is folyamatos feladatok vannak számára, melyeket sokszor nagy erőfeszítések árán sikerül megoldania. Szabadidejében is sok időt áldoz a tűzoltóságra. Döntései során törekszik a legjobb megoldás kiválasztására.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Zászlósa” címet adományozta

Takács András Csaba tűzoltó törzszászlósnak, a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának.

Takács András Csaba 2005. október 1-je óta hivatásos tűzoltó. 2005-ben alapfokú tűzoltó tanfolyamot végzett, majd felvételizett a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi technikus képzésre, amit sikeresen elvégzett. Beosztott tűzoltó, majd 2012 áprilisától szerparancsnoki beosztást lát el. Munkáját kiválóan végzi, szakmai tudásának köszönhetően nagy segítség a szolgálatparancsnokának tűz- és káreseteknél. Sikeresen részt vesz csoportja fiatal tűzoltóinak kiképzésében is. Az új beosztás támasztotta követelményekhez gyorsan alkalmazkodott. Mindig a maximum teljesítményre törekszik, feladatait pontosan, maradéktalanul, önállóan végzi. Felettesei kiváló munkaerőnek tekintik. 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Tiszthelyettese” címet adományozta

Bakai Zsolt tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének. 

Bakai Zsolt 2000. október 1-én került a Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, a tapasztalt tűzoltók közé tartozik. Előbb beosztott tűzoltó, majd gépjárművezetői beosztást látott el. A „C” szolgálati csoport meghatározó tagja, a fiatal kollégák képzésében, a tűz- és káreseti beavatkozásokban kiváló minőségben részt vesz. A tűzoltóságon a reá háruló munkát maradéktalanul, hosszú időn keresztül, folyamatosan, kiváló színvonalon ellátja. A megyei favágó versenyek állandó résztvevője.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Tűzoltója” címet adományozta

Sára Péternek, Keceli Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltójának. 

Sára Péter 24 éve a keceli tűzoltóság tagja. A tűzoltóság, az egyesület, a köztestület életében aktív szerepet vállal.  Segíti az ifjúsági utánpótlás eredményes szakmai nevelését Kecelen. Irányításával többször nyertek, illetve eredményesen szerepeltek területi és országos versenyeken. Többször volt jelentősebb káreseteknél tűzoltásvezető. Tevékenységét parancsnoka is többször elismerte dicsérettel, jutalommal.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntes Tűzoltója” címet adományozta

Juhász Zoltánnak, a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének. 

Juhász Zoltán 1995. óta tagja a Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, 2011-től az egyesület elnöke. Az elnöki státuszában Harta Nagyközség Önkormányzatánál mindent megtesz az önkéntes tűzoltó egyesület működése, fenntartása és fejlődése érdekében. A testvérvárosi kapcsolatokat ápolja, melyből az egyesület jelentősen profitál. Az elmúlt évek tűz és káreseteinél tevőlegesen részt vett az események felszámolásában. Az egyesület tagságát, életét összefogja és irányítja. Folyamatos, eredményes kapcsolatot tart fenn és ápol a hivatásos és a környező önkéntes tűzoltóságokkal.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év Bács-Kiskun Megyei Létesítményi Tűzoltója” címet adományozta

Lökös Istvánnak, a Pannon Növényolajgyártó Kft. létesítményi tűzoltóság szolgálatparancsnokának.

Lökös István a hivatásos tűzoltói szolgálat befejezése után a Pannon Növényolajgyártó Kft. létesítményi tűzoltóság szolgálatparancsnoka lett 2016-ban. Munkáját a szakmai hozzáértés és elhivatottság jellemzi. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen, a parancsnoka és a gyári menedzsment megelégedésével látja el. Érdemei közé tartozik, hogy a hosszú évek során megszerzett tűzoltói tapasztalatát próbálja a beosztott létesítményi tűzoltóknak a legjobb tudása szerint átadni, ezzel megszerettetve a gyár dolgozói körében a szakma szépségét. Irányítása alatt több alkalommal avatkozott be a létesítményi tűzoltóság az üzemben előforduló rendellenes technológiai folyamatoknál.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az év Rendvédelmi Igazgatási alkalmazottja” címet adományozta 

Slajkóné Török Györgyi Klárának, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügykezelőjének.

1996. június 1-jén több munkafolyamatos ügyviteli alkalmazottként kezdte meg munkáját a Kiskőrösi Tűzoltó-parancsnokságon. 25 év után a Kirendeltség megalakításakor a munkavégzését Kiskunhalason folytatta. Munkáját pontosan, precízen nagy odaadással végzi. Irattárazásban, iktatásban segíti a vezetők és az ügyintézők munkáját. Figyelemmel követi a kirendeltségi ügykezelés mellett a kiskunhalasi és kiskőrösi tűzoltóság iratkezelését is. Folyamatosan betanítja, segíti és ellenőrzi azon közfoglalkoztatottak tevékenységét, akik a kirendeltségen illetve a tűzoltóságokon rész-ügykezelői feladatokat végeznek.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója „Az Év közfoglalkoztatottja” címet adományozta

Miklós Katalinnak, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közfoglalkoztatott munkavezetőjének.

Miklós Katalin munkáját a Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezeten belül végzi 2014 óta. A gazdasági igazgatóhelyettes fő adminisztratív segítője. Napi szinten segíti a szervezeti egység adminisztrációs és iratkezelési feladatait, különösen a Robotzsaru rendszerben. Munkáját nagyfokú önállósággal, pontosan végzi. Lelkiismeretes, alapos, szabálykövető. Eredményesen gondoskodik az új kollégák betanításáról. Magatartása következetes, szorgalma kiemelkedő. 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hosszú időn át végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként Salamon Anita tűzoltó ezredest, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági-igazgatóhelyettesét elismerésben részesítette.

Salamon Anita tűzoltó ezredes 2001-ben kezdete pályafutását a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában. 2014. szeptember 1-jén, áthelyezéssel került a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, gazdasági igazgatóhelyettesi munkakörbe. Szakmai ismereteit a munkája során hatékonyan alkalmazza. A több mint 500 fős megyei állomány, a három katasztrófavédelmi kirendeltség, hat tűzoltó-parancsnokság és három katasztrófavédelmi őrs költségvetési folyamatait produktívan koordinálja.  Az igazgatóság laktanya építési projektjeit célravezetően menedzseli, melynek köszönhetően a pályázatok határidőben valósulnak meg. Munkjában precíz, alapos, magas követelményt támaszt magával és a beosztottjaival szemben is. 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója kiemelkedő munkájáért elismerésben részesítette Borbíró József, karbantartót. 

Borbíró József 2015. március 1-je óta dolgozik közfoglalkoztatottként a Kiskunhalasi Tűzoltó-parancsnokságon, karbantartói munkakörben. Az elmúlt több mint 5 évben munkáját mindig lelkiismeretesen, pontosan végezte. Festő szakmával rendelkezik, így nagyban hozzájárul a laktanya karbantartási tevékenységéhez. Ezen felül folyamatosan végzi az ügyintéző gépjárművek mosását, a raktárrend fenntartását, valamint a laktanya körüli teendőket. Aktív tagja a Tüzes Kunok Járási Mentőszervezetnek. Rendszeresen részt vesz azok gyakorlatain, illetve a káresemények felszámolásában, tagja volt a 2020. augusztus 4-6 között, a Bócsa településre lecsapó vihar kárfelszámoló csapatának. 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója kiemelkedő munkája elismeréseként emlékplakettet adományozott Szathmári Zsoltnak, a Baja és Térsége Katasztrófavédelméért Alapítvány kuratóriuma elnökének.

Szathmári Zsolt nemzetközi búvároktató, korábban a Magyar Honvédség hivatásos búvároktatójaként dolgozott 1986-1997 között, közel 1000 katonai búvár képezésében vett részt.

2006-ban alapítója és az azóta eltelt időben elnöke a bajai székhelyű Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesületnek. Az egyesület 2012-ben alapító tagja volt a Bács-Kiskun Megyei Petőfi Mentőcsoportnak, valamint 2013 óta tagjai a Sugovica Járási Mentőcsoportnak is.  A Hableány sétahajó mentési munkálatai során kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül a belügyminiszter a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel Arany Fokozatát adományozta Szathmári Zsoltnak. Szathmári Zsolt elnöke a Baja és Térségének Katasztrófavédelméért Alapítvány kuratóriumának, az alapítvány „jogutódja” a Baja és Térségének Tűzvédelméért Alapítványnak.

Dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredes, megyei igazgató, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő együttműködése során nyújtott kiemelkedő munkájáért emléktárgyat adományozott

Újszászi Zoltán rendőr őrnagynak, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztály Alosztályvezetőjének,

Eszes Béla pénzügyőr törzszászlósnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága Tompa Kirendeltségi Főosztály Vámellenőrzési Osztály, Kelebia vám és pénzügyőri előadójának,

Dr. Megyesi Dánielnek, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, szakügyintézőjének. 

Bács-Kiskun, Magyarország legnagyobb megyéje, amely iparbiztonsági szakterületi vonatkozásban is meghatározó, dinamikusan fejlődő megye. Megyénk a veszélyes anyagok, veszélyes áruk vonatkozásában is Európa kapuja. Közútjainkon, vasúti hálózatainkon, illetve a Dunán éves szinten 3 millió tonna tranzit veszélyes áru szállítása valósul meg. Bács-Kiskun megyében az iparfelügyeleti ellátás során a társhatóságokkal való együttműködés kifogástalan, jól összehangolt, országosan is példaértékű. 

Az elismerésben részesülő társhatósági kollégák magas színvonalú szakmai felkészültségen és hivatásszereteten alapuló közreműködése kifogástalanul illeszkedett az iparfelügyeleti hatósági tevékenység hatékony megvalósításában.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő együttműködése során nyújtott kiemelkedő munkájáért elismerésben részesítette

Kristóf Andrást, a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség elnökét 

Kristóf András 20 éve dolgozik Szabadszálláson tűzoltóként. Az alapfokú tűzoltó tanfolyam elvégzése után 10 hónapos önkéntes és létesítményi parancsnoki kurzusra járt, ezt követően a tűzoltóságon rajparancsnokként tevékenykedett. A megyei és országos szakmai versenyeken mindig kiemelkedően teljesít, mind csapat, mind egyéni résztvevőként.  A napi teendői mellett, mindig nagy figyelmet fordított az utánpótlás nevelésre, ezért ifjúsági, és gyermek tűzoltó szakkört indított, amely azóta is sok fiatalt vonz be a tűzoltólaktanyába. 2016-ban választották meg a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség elnökének, azóta is töretlen az együttműködése a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.

Mészáros Zoltán tűzoltó alezredest, a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság titkárát

Mészáros Zoltán 2000. december 1-jei hatállyal került a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos állományába. Dolgozott a Polgári Veszélyhelyzet Kezelési Osztályon, majd a Polgári Védelmi Felügyelőségen. Ezt követően a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság titkári munkakörébe került.  Munkáját a fegyelmezettség, jogszerűség jellemzi. Szakszerű és alapos, magas követelményeket támaszt önmagával szemben. Nagy munkabírású, jól terhelhető. A 2002 augusztusi dunai árvíz elleni védekezésben tanúsított helytállásáért Magyarország Miniszterelnöke elismerésben részesítette. Az igazgatóság és a védelmi bizottság együttműködése munkájának köszönhetően kiegyensúlyozott. 

Nagy Lajos, nyugállományú tű. alezredest, a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club ügyvezető elnökét

Nagy Lajos 1997. október 15-én került a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába. 2011. július 31-én a mentésszervezési osztály osztályvezetőjeként ment nyugdíjba. 2018 óta a Megyei Tűzoltó Sport Club ügyvezető elnöke. A TSC támogatja tűzoltóink sportversenyeken való részvételét. A megyében minden tűzoltóságnak juttatott anyagi támogatást, amit sporteszközök, sport ruházat vásárlására lehet fordítani. A veszélyhelyzet idején kedvezményes maszkvásárlási lehetőséggel segítette tűzoltóinkat.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club az „Az Év Bács-Kiskun Megyei Sportolója” címet adományozta

Szentesi Szabolcs tűzoltó főhadnagynak, a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály főelőadójának

Szentesi Szabolcs 2013. február 1-jén került a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába. 2014 áprilisa óta a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának főelőadója. A korábbi években is többször megmutatta kiváló sportolói képességeit, sorra a dobogón végzett az úszóversenyeken. 2020. február 26-án rendezték meg a Belügyminisztérium Úszó Országos Bajnokságot, ahol a főhadnagy a III. korcsoportban I. helyezést ért el.

Az ünnepi állománygyűlés a Szózattal zárult. Az állománygyűlést követően a résztvevők a szervezett tűzoltóság létrejöttének 150 éves jubileumi évfordulójához kapcsolódó szoborszentelő rendezvényen vettek részt. 

Baja városában 1827-ben Arnó György városi szenátor állíttatta azt a Szent Flórián szobrot, melyet a Nagy Bajai Tűzvész után 1840-ben a lakosok haragjukban ledöntöttek. A szobor akkor megsérült, melyet helyreállítottak. A hosszú évek alatt, a műemléki védelem alatt álló szobor, valamint a szoborfülke állaga nagyon megromlott. Többszöri városi és civil kezdeményezés után 2019-ben megkezdődhetett a Szent Flórián szobor és a szoborfülke restaurálása. A felújított szobor ünnepélyes átadója és felszentelése alkalmából megtartott rendezvény a Szentháromság téren vette kezdetét a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának térzenéjével, majd a vendégek a Belvárosi Templomban, dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek által celebrált szentmisén vettek részt. Ezt követően átadták és felszentelték a templom mellett álló Szent Flórián szobrot.