X. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

2021. szeptember 16. 09:17

A nagy érdeklődésre számot tartó Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napokat immár tizedik alkalommal szervezte meg a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Szakcsoportja. A résztvevők és az előadók köre egyre szélesebb, a kétnapos, gyakorlatias megközelítésű konferencián mintegy 550 szakember vett részt a helyszínen - korlátozott létszámban - valamint az online térben.

A szakmai napok célja az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek gyakorlati alkalmazásának segítése, jó gyakorlatok közreadása, a mérnöki módszerek széleskörű terjesztése, a hatósági tapasztalatok megosztása, az együttműködés erősítése volt. Az idei rendezvény mottója: 10 év a tűzvédelmi tervezésben - preszkriptív és teljesítmény alapú módszerekkel. A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a konferencia témájának kiválasztásakor és az előadások összeállításakor arra, hogy a napi gyakorlatra jellemző, aktuális kérdésköröket érintsenek. A konferencia fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője és Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke volt.

Elsőként Lezsák Sándorné Sütő Gabriella, a Lakitelek Népfőiskola igazgatója köszöntötte a rendezvény résztvevőit. A köszöntőt a nyitóbeszédek követték, elsőként Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, ezt követően dr. Ördög Tamás tű. alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megelőzési és engedélyezési szolgálatának vezetője, valamint dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Decsi György, a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke tartotta meg beszédét.

Első alkalommal adták át a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata alapításának tizedik évfordulója alkalmából alapított Tűzvédelmi Nívódíjat, melyet a tagság javaslatára Pap Zoltánról neveztek el. A díjat elsőként dr. Bánky Tamás kapta, aki a hazai építészeti tűzvédelem nemzetközileg elismert szakértője, tanszékvezető egyetemi tanár, a hazai szakemberképzésben aktív részt vállal. A konferencián hirdették ki a meghirdetett diplomaterv szakdolgozat pályázat eredményeit is. Az elnökség úgy határozott, hogy az első díjat Zsitva Attila, a másodikat Simonné Sótér Ágnes, a harmadikat Simon Gellért kapta. Különdíjas lett Kovács Márk és Ozsvár Zoltán. 

A konferencia nyitóelőadásában dr. Ördög Tamás tű. alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megelőzési és engedélyezési szolgálatának vezetője visszatekintett az elmúlt tíz év távlatában a tűzmegelőzés fejlődésére, melyben kiemelte a hatósági tevékenység és az alkalmazott megelőzési módszerek témakörét. Tűzvédelmi tervezés preszkriptív és teljesítmény alapú módszerekkel tíz éve és napjainkban című integrált előadás keretében először Lengyelfi László, tűzvédelmi tervező szólt a tűzvédelmi mérnök képzés indulásáról, a tűzvédelmi törvényről, valamint a TMKE megalakulásáról. Az előadást Mészáros János, tűzvédelmi tervező folytatta, aki a Budapest Sportcsarnok és a Papp László Aréna tervezésére, építésére, használatbavételére, tűzvédelmi kialakítására, és működtetésére tért ki, valamint összegezte a Budapest Sportcsarnok tűzesetét követő (tűz, műszaki, jogi) vizsgálatokat és mérnöki tanulságokat. Ezt követően dr. Takács Lajos Gábor, tűzvédelmi tervező mutatta be a multifunkcionális csarnokok fő műszaki-tűzvédelmi adatait, tűzvédelmi tervezési módszereket és szimulációkat. Szikra Csaba, tűzvédelmi tervező tartott részletes előadást tűzszimuláció keretében a füstterjedésről nagy légterű épületekben, a tűzjelzésről, és a sprinkler rendszerekről. Veresné Rauscher Judit, tűzvédelmi tervező gyakorlati példákon keresztül mutatta be a számítógépes modellezés lehetőségeit a kiürítés tervezésében. Az üzemeltetési szemszögből közelítette meg az elmúlt tíz év létesítés tűzvédelmét Fekete Dezső, tűzvédelmi tervező, és ennek tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Badonszki Csaba tű. alezredes, a BM OKF tűzvédelmi főosztály, főosztályvezető-helyettese a tűzoltó egységek beavatkozási feltételek biztosításának témakörét járta körül. A nap zárásaként Egerszegi Zsuzsanna a tűzvédelmi tervező szemszögéből mutatta be a robbanásvédelmi megoldások múltját, jelenét és jövőjét.

A rendezvény második napja dr. Bérczi László tű. dandártábornok PhD, a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelőjének előadásával vette kezdetét, aki a tűzvédelmi műszaki irányelvek alakulását vette sorba, összegezve múltját és jelenét a tervezők szolgálatában. A dandártábornok kiemelte, hogy a tűzvédelmi tervezők, szakértők közel 99%-a a TvMI-k megoldásait alkalmazza. Decsi György tűzvédelmi tervező előadásából a tűzjelző- és oltóberendezéseknek a tűzvédelmi koncepcióban elfoglalt helyét, szerepét ismerhették meg a résztvevők. Dolhai János tűzvédelmi tervező, szakosztályvezető időutazásra hívta a jelenlévőket, hogy bemutassa a tűzjelzők kialakulását, fejlődését, hogyan jutott el a tűzjelzés a vizuális észleléstől, a mai modern, intelligens tűzjelző központokig. Előadásában visszatekerte az idő kerekét, az ősi módszerekhez, amikor is még a tűzjelzés a tűzi lárma volt, még tűzőrséget szerveztek és „csak” vízzel oltottak mechanikus ráhatással. A témához szorosan kapcsolódott Mohai Ágota, tűzvédelmi tervező részletes beszámolója, aki egy évtizedet foglalt össze a tűzjelző tervező szemszögéből. A kezdetek, amikor is megalakult a tűzjelző berendezések szakosztálya, majd szólt a jogszabályi változásokról és a tűzjelző tervezőkre vonatkozó hatásairól, az oktatásról és a jövőbeni teendőkről. A következő blokkban három szakember három kapcsolódó témán keresztül közelítette meg a megoldásokat a tűzjelzés technika területét érintően. Elsőként Gál András a Honeywell Kft. szakembere mutatta be az EBI (Integrált Felügyeleti Rendszer) alkalmazási csomagot, majd szemléltette magát a programot, ezt követően Tuza Ákos, tűz- és biztonságtechnikai tervező (PartnerTech Kft.) beszélt a tűzjelző központok fejlődéséről az elmúlt évtizedben, végül Nagy Zoltán, tűzvédelmi tervező (Promatt Elektronika) foglalta össze az aspirációs tűzjelzők terén elért fejlesztéseket. A beépített tűzoltó berendezések múltját, jelenét és jövőjét Kapitány Judit tűzvédelmi tervező, szakosztályvezető ismertette. Egy újabb nagyobb blokkban a gyakorlati kihívásokról és megoldásokról esett szó a beépített tűzoltó berendezések területén. Elsőként Horváth Márton, tűzvédelmi tervező (Danfoss Kft.) a magasnyomású vízköddel oltó és a hagyományos oltóberendezések különböző alkalmazások esetén történt összevetésének tapasztalatait osztotta meg. Ezt követően Hajdú András, tűzvédelmi tervező (Dunamenti Tűzőr Kft.) a beépített oltóberendezés tervező szemszögéből mutatta meg az épületek tűzvédelmi koncepcióját, majd az oltóberendezések és oltási hatékonyságról szólt Csízi Béla, tűzvédelmi tervező (Minimax Hungária Kft.), és végül Váradi Viktor, tűzvédelmi tervező (Ventor Tűzvédelmi Kft.) megosztotta tapasztalatait a tűzoltó berendezések szerepéről az épületek teljesítmény alapú tűzvédelmi tervezésében, melyben kitekintett a speciális technológiák védelmére. A konferenciát Decsi György, a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke zárta.

Fotó: Kovács Andrea tű. főhadnagy


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap