Az alapvető magatartási szabályok árvízkor

LEGFONTOSABB MAGATARTÁSI SZABÁLYOK ÁRVÍZ ESETÉN

Az alapvető magatartási szabályok árvízkor a következők:
>> Kapcsolja be a rádiót, TV-t, figyeljen a külső tájékoztatásra, hangosbeszélőre, szirénára, informálja a szomszédokat is!
>> Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal!
>> Ha elrendelték a kitelepítést, ne mondjon ellent, kövesse az utasításokat!
>> Készítsen "túlélő"-csomagot!
>> Zárja el és kapcsolja ki a gázt, villanyt, vizet ha elhagyja a lakást, és zárja be az ajtókat, ablakokat is!
>> A csomagot hátizsákban vagy válltáskában vigye, kezei maradjanak szabadon!
>> Öltözzön rétegesen, kényelmesen!
>> Gondoljon a családtagok szükségleteire is!
>> A megadott gyülekezőhelyet gyalog közelítse meg!
>> Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson!
>> A gyülekezőhelyen várja meg a további utasításokat!
>> Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!
 
 
Bízzon azokban, akik felkészültek a védelmére, és Önért is vállalják a veszélyt!
 
Alapszabály: A megáradt víz kiszámíthatatlan, ne menjen bele, csak ha már semmi más lehetőség nincs. A fenti magatartásszabályokból aszerint kell választania, hogy el tudja-e hagyni az épületet, amelyben tartózkodik, vagy sem.
 
 
Mi legyen a "túlélő-csomag"-ban?
 
> személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya,
> két- három napi élelmiszer (konzerv, nem romlandó élelmiszer) egy liter ivóvíz, tea, üdítő (az élelmiszereket úgy célszerű összeválogatni, hogy a napi kalória érték a 3000-3600 kalória tápértéket elérje)
> az évszaknak, illetve a helyzetnek megfelelő lábbeli, felsőruházat, fehérnemű,
> tisztálkodási eszközök,
> rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
> egyéni védőeszköz (ha van) szükség szerint légzésvédő és bőrvédő eszközként használható ruházat,
> takaró (esetleg hálózsák, gumimatrac),
> ha van, hordozható, tranzisztororos rádió.
 
A csomag kialakításánál feltétlenül számolni kell azzal, hogy központilag biztosított szállítóeszközön, esetleg gyalog történik a lakóhelyelhagyás. Fontos, hogy az összeállított csomag könnyen szállítható legyen, nem haladhatja meg a 20 kg-ot. A csomagon fel kell tűntetni a nevet, a címet, a gyermek ruházatára lehetőleg fel kell írni, vagy varrni a nevét, születési évét. Mellékelni kell az esetleges gyógyszerérzékenységéről szóló iratot. Tartózkodni kell a mindennapi élethez nem szükséges tárgyak, eszközök, becsomagolásától, de a gyermek szeretett játékát tanácsos betenni.
 
 
Általános magatartási szabályok kitelepítés elrendelése esetén:
 
# a lakosság a kitelepítéséről, kimenekítéséről szóló elrendelést követően bárhol értesül róla az első és legfontosabb számára, hogy ha lehetséges, hazatérjen a lakásába, családtagjait "összegyűjtse", mert a kitelepítésre, kimenekítésre a családnak együtt kell felkészülni,
# alapvető követelmény, hogy a kitelepítést irányító szerv utasításait be kell tartani, a gyülekezőhelyen pontosan meg kell jelenni,
# első feladat a veszélyhelyzeti ("túlélő") csomag összeállítása,
# a megadott kitelepítési útvonalat kell használni,
# a kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve,
# ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak, és az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, a befogadási helyen le kell adnia a névsorukat,
# mindenkinek el kell döntenie, hogy saját maga által meghatározott befogadási helyre megy pld. rokonokhoz, vagy a befogadásra kijelölt helyre,
# az egyedül maradó gyermekekre, idősekre és betegekre megkülönböztetett figyelmet kell szentelni, a mozgásképtelen betegeket a gyülekezőhelyen be kell jelenteni, a segítők megérkezéséig maradnia kell valakinek mellettük,
# ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.
 
 
A lakásból való távozáskor:
 
* ki kell kapcsolni a villanyt, az elektromos készülékeket, a világítást,
* el kell zárni a víz- és gázvezetéket, berendezéseket,
* el kell oltani a kályhákban, tűzhelyekben az égő tüzeket,
* be kell zárni az ablakokat, ha van leereszteni a redőnyöket,
* a lakásajtót kulcsra zárni,
* a mozgásképtelen beteg családtagokat a gyülekezési helyen be kell jelenteni, egy visszamaradó családtag felügyelete mellett meg kell várni, amíg az elszállításuk központilag megtörténik.