Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Gazdálkodási adatok

Közzétéve: 2023-10-10
2023_évi_közzétételi_adatok1

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve: 2023-12-28
MVM teljes alapú villamosenergia szerződés 2024

Közzétéve: 2023-12-28
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - földgáz 2024

Közzétéve: 2023-12-28
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - teljes ell. alapú vill. energ. adásv. szerz. -2023.

Közzétéve: 2023-12-28
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. -Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2023

Közzétéve: 2023-12-28
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. villamosenergia 2022

Közzétéve: 2023-12-28
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. gázenergia 2022

Közzétéve: 2023-12-28
MOL Nyrt. -üzemanyagkártya 2024

Közzétéve: 2023-12-28
Allianz gjfb flotta szerződés 2023

Közzétéve: 2021-02-09
Villamosenergia kereskedelmi 2021

Közzétéve: 2021-02-09
Villamosenergia kereskedelmi 2020

Közzétéve: 2021-02-09
MOL tankautós üzemanyag 2021

Közzétéve: 2021-02-09
MOL tankautós üzemanyag 2020

Közzétéve: 2021-02-09
MOL kártyás üzemanyag 2021

Közzétéve: 2021-02-09
Kgfb szerződés 2020-2021

Közzétéve: 2021-02-09
Gázenergia kereskedelmi 2021

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2020

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2019

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2019

Közzétéve: 2020-01-06
MOL kártyás üzemanyag 2018

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2018

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2017

Közzétéve: 2020-01-06
MOL tankautós üzemanyag 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Kgfb szerződés 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2017

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2016

Közzétéve: 2020-01-06
MOL kártyás üzemanyag 2016

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2016

Közzétéve: 2020-01-06
Villamosenergia kereskedelmi 2015

Közzétéve: 2020-01-06
MOL tankautós üzemanyag 2015

Közzétéve: 2020-01-06
Gázenergia kereskedelmi 2015

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pont

 

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pont

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Frissítve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pont

Közzétéve: 2020-01-07
EKR

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pont

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

a közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik (utolsó közzétételi kötelezettség: 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés)

Közzétéve: 2020-01-07
Közbeszerzési adatbázis

Jelenleg nincs archivált anyag.


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntése
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. Az igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli. 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1) alapján

Közzétéve: 2024-02-14
NKOHSZ_kozszolgaltatok_Bacs_2024_02_09

Dátum Megnevezés
2023-09-19
Nyilvántartás 2022.03.18.
2022-03-18
Nyilvántartás 2022.03.01.
2022-03-01
Nyilvántartás 201911
2020-01-02
Nyilvántartás
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari közsszolgáltatók nyilvántartása:

Bács-Kiskun Megyében jelenleg nincs eltiltott szolgáltató.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap