Hirdetmények - Tűzvédelem

Ügy száma: 35300/4095-1/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2021.10.08
Ügyfél neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lakcíme/Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tárgy: Tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírás alóli eltérés engedélyezése