Petőfi Mentőcsoport

Megalakítás oka

Bács-Kiskun az ország egyetlen vármegyéje, amelyet mindkét nagy folyónk érint, nyugaton 129,7 km hosszan a Duna, keleten 30,4 km hosszan a Tisza. A vármegye 28 településén jelentkezik rendszeresen vízkárelhárítási feladat, a lakosság 30 százaléka (160 000 ember) van kitéve ár- és belvíz általi veszélyeztetésnek. Az utóbbi idők tapasztalatai alapján a vármegye területén jelentkező ár- és belvízvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükség van a különböző önkéntes szervezetek bevonására, akik felkészültségük és reagálási képességük alapján jól illeszkednek a katasztrófavédelem rendszerébe, speciális szaktudásuk növelik az árvizek idején szükséges kutató-mentő kapacitást.

 Megalakítás célja

A Petőfi Mentőcsoport megalakításának célja, hogy az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport jöjjön létre, mely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas komplex vízkárelhárítási, védekezési tevékenység végzésére.

 A mentőszervezet rendeltetése

A katasztrófavédelem rendszerében területi polgári védelmi szervezetként, mentésbe bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes tagokból álló csoport búvárokkal és merülésvezetővel, akik segítséget nyújtanak az árvízvédekezésnél, vízi katasztrófák elhárításánál és vízi baleseteknél. Szükség esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítést végeznek. A Petőfi Mentőcsoport egészségügyi komponense a legmodernebb mentéstechnikai eszközöket használja, mentőgépjárműveik felszereltsége az országos átlag feletti. Az egészségügyi ellátást jól képzett, nagy gyakorlattal rendelkező szakorvosok, mentőtisztek, mentőápolók és gépkocsivezetők végzik.

 Tagok

Petőfi Mentőcsoportot egy komplex árvízi védekezés során bevethető egység. A csoport, társadalmi szervezetek, egyesületek, valamint gazdálkodó szervezetek állományából, illetve speciális esetekben felkért szakértőkből áll össze. A mentőcsapat összlétszáma 60 fő, az alábbi szervezetekből tevődik össze:

Bácsbokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Csépai Tűzoltó és Mentő Egyesület

Fajsz Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Gól-Diatrans Kft. (egészségügyi szolgáltatás)

Havária Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület (búvár egyesület)

Katymár Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kunszentmiklós Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület

SPED-MED Kft (egészségügyi szolgáltatás)

Szalamandra Kétéltű Kutató- Mentő Alapítvány

Tiszakécskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tiszakécskei Terepjárósok Egyesülete

 

Komponensei

 

Vezetési komponens:

Feladata: A vízkárelhárítási, kutatási-mentési feladatok irányítása, logisztika koordinálása, kapcsolattartás a médiával. A mentőcsoport vezetője a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos állományú tagja.

Kutatási-mentési komponens:

Feladata: Árvizek és vízi balesetek esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés, mentéstechnika biztosítása.

Vízkárelhárítási komponens:

Feladata: Komplex árvízvédekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliázás, stb.), táborépítési munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok.

Egészségügyi komponens:

Feladata: A csapat egészségügyi ellátása, valamint beteg- és pszichoszociális ellátás beavatkozók és sérültek részére egyaránt.

Logisztikai komponens:

Feladata: Monitoring és fonikus rendszer üzemeltetése, élelmezés, ruházat biztosítása. Szállítás és üzemanyag ellátás, anyagok, eszközök kiadása (sátrak, egyéni védőeszközök, aggregátorok, szivattyúk, stb.) okmányolása, utánpótlás biztosítása.

 A Petőfi Mentőcsoport a Gemenc és a Maros Mentőcsoportokkal közösen 2012. szeptember 29-30. között Baján szerezte meg első ízben a Nemzeti Minősítést árvízi és vízi mentési képességek szakterületen.  A Nemzeti Minősítési Rendszer Alapkövetelményeiről szóló 13/2013. számú BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának intézkedése értelmében a Nemzeti Minősítést 5 évente meg kell újítani. Ennek a területi rendeltetésű Petőfi Mentőcsoport 2017. május 26-27. közötti időszakban tett eleget.

A gyakorlat célja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott irányelvek teljesítése, a nemzeti minősítés újbóli megszerzése volt.

A Nemzeti Minősítő Gyakorlaton az elméleti felkészítés után, különböző szituációs feladatokon keresztül a Mentőcsoportok képességeiknek megfelelően terepen végrehajtott kutatási, mentési feladatokat kellett végrehajtaniuk.

 Minősítő gyakorlat

A Petőfi Mentőcsoport tagjai május 25-én 20 órakor telefonon megkapták az értesítést a nemzeti minősítő gyakorlattal kapcsolatosan. Másnap reggel 8 óráig mindenki megjelent a kijelölt gyülekezési helyen Kecskemét és Baja központtal. A mentőcsoportok tagjainak regisztrációjával és munkavédelmi oktatásukkal megkezdődött a nemzeti minősítő gyakorlat.

A feltételezés szerint a Duna 1480 folyam kilométerénél az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előrejelzése szerint a várható vízszint meghaladja az eddig mért legmagasabb, 989 cm-es szintet. A védművek 850 cm magasságig biztosítják a bajai Nagy-Pandúr sziget védelmét. A bajai szakaszmérnökség vezetőjének irányítása mellett töltésmagasítás kezdődött. A helyi védekező erők megsegítésére a Petőfi Mentőcsoport alkalmazható állománya bevonásra került a nyúlgátépítési és töltésmagasítási munkálatokba.

A gyakorlat során elvégzett főbb feladatok, helyzetbeállítások:

A Nagy-Pandúr szigeten nem csak a megáradt víz elleni védekezés adott feladatot a mentőcsoport tagjainak, a fő feladat itt az életmentés volt. A második helyszínen egy vízzel körbezárt tisztásra három ember kempingezni érkezett csónakkal. A kempingezők bográcsoztak, a gázpalack felrobbant, melynek következtében ketten súlyosan megsérültek.  A csónakmotort nem sikerült beindítani, így nem tudták elhagyni a tisztást. A sérültek kimentéséhez a mentőcsoport tagjai gumilánctalpas kétéltű járművel érkeztek, majd hordágyon elhelyezték a sérülteket, valamint a harmadik bajba jutottat és biztonságos helyre vitték őket.

A Duna érintett szakaszán elhúzódó, magas vízszintre lehet számítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint erős szél várható Baja körzetében. A hullámverés elleni védelem érdekében megközelítőleg 25 méter hosszú szakaszon szükséges a fóliázás. A mentőcsoport búvárai a meghatározott szakaszt fóliával borították, melyet homokzsákokkal súlyoztak le.

A következő helyszíneken a Petőfi Mentőcsoport állománya rézsűcsúszás ellen bordás megtámasztást készített, valamint a gátrendszer erőteljes igénybevétele miatti átázás, szivárgások megelőzésére nyúlgátat épített.

Mivel hosszan tartó, rendkívül magas vízszinttel járó árvízre, kisebb nagyobb szivárgásokra, folyamatosan szaporodó csurgalék vízre kell számítani – amely a gátrendszert erősen átáztatja – földből nyúlgátat kellett építeni.

Az éjszaka folyamán folyamatos figyelőszolgálat működött.

A második nap reggelén a figyelő szolgálat egy 80 centiméter nagyságú buzgárt észlelt. A védekezési munkálatokban résztvevők ellennyomó medencét készítettek. Ahogyan a valós életben is, egy váratlan feladat újabb kihívás elé állította a mentőcsapat tagjait. A feltételezés alapján a Nagy-Pandúr sziget déli sarkát védő lokalizációs töltés átszakadt és a víz elöntötte az itt található lakó és üdülőépületeket, melyeket többen lakás célra használtak. Az azonnali életmentés érdekében kimenekítést kellett végrehajtani, amelyet kétéltű járművel és csónakkal hajtottak végre.

Az árterületen az árvíz levonulása után is akad még munka bőven, hiszen az itt lévő ingatlanokon nagy mennyiségű belvíz nehezíti a közlekedést. A mentőcsoport tagjai robbanó motoros szivattyúk segítségével tették járhatóvá a víz alá került részeket.

Az irányításnak egyszerre több szálon kellett követnie és megoldania a helyzetet. A gyors helyzetfelismerés, a jó és szakszerű reagáló képesség valamint a rendelkezésre álló erők és eszközök bevetése bebizonyította, hogy komplex feladatokat is képesek megoldani.

A gyakorlat szombaton délután zárult, melyet a nemzeti minősítő bizottság vezetője sikeresnek értékelt. A Mentőcsoport újabb 5 évre megszerezte a Nemzeti Minősítését. A Petőfi Mentőcsoport tagjai nem csak a gyakorlaton, a valós életben is bizonyították már, hogy a katasztrófavédelem hivatásos erőinek beavatkozásán felül, a károk felszámolásához az önkéntesek tudására és munkájára is lehet számítani.

Képességei

vezetésbíztosítás, bevetés tervezése és irányítása

víz alatti és vízfelszíni kutatás

komlpex vízkárelhárítás

elsődleges egészségügyi ellátás

logisztikai biztosítás

 

 Alkalmazás

Amennyiben különleges szakképzettség és speciális szakfelszerelések igénybevétele szükséges a védekezésbe történő bevonást a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója rendeli el. Az önkéntes mentőszervezet a kárhelyszínen a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányítása mellett avatkozik be.

 

Petőfi Mentőcsoport - Szervezeti felépítés

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap